Pracovní doba zaměstnance

Změníl(a) - Vladimír Koutný

Stanovení pracovní doby při nástupu

Pracovní doba se zaměstnanci přiřazuje již ve fázi přípravy jeho nástupu, aby mohla být zahrnuta do pracovní smlouvy. V nástupním formuláři je třeba vyplnit tři atributy charakterizující pracovní dobu zaměstnance (Rozvrh směn, Režim přestávek, případně Pravidla docházky, jak je popsáno v obecném konceptu pracovní doby). Podle zvoleného typu pracovního poměru se v nástupním formuláři tyto atributu předvyplní, ale v případě potřeby je možné je změnit.

Obecně se při zadávání údajů o pracovní době postupuje takto:

V prvním údaji zvolíte, jakým způsobem je pracovní doba zaměstnance stanovena - pravidelným rozložením směn (nejčastější způsob), nebo jen rámcově bez rozložení směn (například u dohod) nebo se jedná o speciální nepravidelné rozložení a pracovní doba bude plánována operativně každý týden jinak. Podle zvoleného způsobu se omezí nabídka Rozvrhů směn ve druhém údaji. Pokud používáte i modul Docházka, je třeba stanovit Režim přestávek a Pravidla docházky.

Změny pracovní doby

Pracovní doba stanovená ve formuláři nástupu se zapíše do osobní karty zaměstnance. Na záložce Pracovní poměr se nachází sekce Pracovní doba, kde je možné jednak kontrolovat jakou pracovní dobu zaměstnanec aktuálně má (včetně rozložení směn), ale také provádět její změny.

Dojde-li v průběhu pracovního poměru ke změně stanovené týdenní pracovní doby zaměstnance, jedná se také o změnu pracovní smlouvy a podle toho by měla být změna provedena.

V této souvislosti je třeba rozlišovat změny v rozložení směn (např. zaměstnanec si přehodí ranní a odpolední směnu), což změna pracovní doby není, od změny stanovené týdenní pracovní doby (např. přechod na zkrácený úvazek), což změna pracovní doby je.

Nejde jen o přepsaní údajů o pracovní době v evidenci, ale je třeba změnu provést s časovou platností k nějakému dni. Měl by být vytvořen dodatek o změně pracovní smlouvy, podobně jako v případě změny pracovního zařazení nebo změny v odměňování zaměstnance.

Postup zadání změny pracovní doby:

  1. Vyhledejte a otevřete osobní kartu zaměstnance, u nějž potřebujete změnit pracovní dobu (např. Zaměstnanci / HR panel).
  2. Přejděte v osobní kartě na záložku Pracovní poměr a v ní vyhledejte sekci Pracovní doba. Zde je v seznamu zobrazeno, jakou má zaměstnanec aktuálně stanovenou pracovní dobu, ale také historie změn pracovní doby daného zaměstnance. Odkazem Kalendář směn si můžete zobrazit rozvržení jeho směn (kalendář je možné opětovně schovat odkazem Skrýt kalendář). Pod seznamem pracovní doby je kromě odkazu na kalendář směn umístěno tlačítko Připravit změnu. Jeho prokliknutím se otevře formulář pro nastavení údajů o pracovní době zaměstnance.
  3. Vyplňte vše potřebné o změně pracovní doby - od kdy změna platí, jaký je důvod, vyberte nový rozvrh směn (a tím i stanovenou týdenní pracovní dobu), případně upravte režim přestávek a pravidla docházky. Vše uložte.
  4. Do historie změn pracovní doby daného zaměstnance nyní přibyl další řádek ve stavu "Připravuje se". V záhlaví osobní karty je rovněž signalizováno, že je připravena změna, kterou je třeba potvrdit:
  5. Nyní si můžete připravit změnu pracovní smlouvy (viz práce s dokumenty) a nakonec vše potvrdit. Změnu můžete potvrdit také bezprostředně nebo využít mechanismu potvrzování změn.


Jak hodnotíte článek?