Co je plusPortal

Změníl(a) - Vladimír Koutný

plusPortal je personální informační systém, který používá Váš zaměstnavatel. Jeho prostřednictvím mají zaměstnanci přístup ke svým osobním datům, mohou oznamovat jejich změny, žádat o dovolenou, vyúčtovat cestovní náklady, sledovat novinky a ankety, žádat o různá potvrzení a mnoho dalších aktivit. Množství dostupných funkcí je závislé na rozsahu modulů, které má Váš zaměstnavatel v provozu a na rozsahu přístupových oprávnění, která máte přidělena.

Pokud nejste s plusPortalem doposud seznámeni, doporučujeme nejdříve věnovat pozornost následujícím článkům:

Následně doporučujeme postupně projít jednotlivé články v příručce Úvod do plusPortalu.


Jak hodnotíte článek?