Poskytovatelé prohlídek

Změníl(a) - Vladimír Koutný

Předvolbu poskytovatele pracovnělékařských prohlídek je umožněno nastavit pro každého zaměstnavatele, nebo pobočku zvlášť. Tato předvolba se následně při nástupu zaměstnance automaticky nastaví jako výchozí do jeho osobní karty.

V případě, že zaměstnanec nebude na lékařské prohlídky docházet ke smluvenému lékaři, ale bude využívat např. svého praktického lékaře, lze tuto změnu provést přímo v kartě daného zaměstnance.

Pokud je žádoucí pracovat v režimu, kdy všichni zaměstnanci využívají své praktické lékaře pro pracovnělékařské prohlídky, je vhodné nenastavovat předvolbu u zaměstnavatele nebo u poboček. U nového zaměstnance v jeho osobní kartě pak svítí na záložce Lékařské prohlídky, v sekci Poskytovatel prohlídek červený nápis „Chybí“ a současně nelze naplánovat prohlídku, dokud není zaměstnanci přidělen lékař.

Výchozí lékař pro zaměstnavatele / pobočku

Zavedení výchozího lékaře pro pracovnělékařské prohlídky provedete volbou Nastavení / Číselníky a nastavení / Personalistika / sekce Lékařské prohlídky / Lékaři.

  1. Zvolte tlačítko Nový a vyplňte příslušné údaje o lékaři.
  2. Tlačítkem Nastavení definujte pro kterého zaměstnavatele/pobočku bude daný lékař jako výchozí.
Tento lékař bude následně automaticky přiřazen každému novému nástupu zaměstnance k zaměstnavateli/pobočce.

Hromadné změny

Agenda nastavení lékaře pro pracovnělékařské prohlídky vyžaduje možnost provádění hromadných změn a to zejména z důvodů:

  • modul Lékařské prohlídky nastavujete dodatečně a máte již vytvořeny osobní karty zaměstnanců;
  • číselník zaměstnanců byl importován do systému převodem dat, ve kterém lékař nebyl definován;
  • potřebujete hromadně změnit výchozího lékaře u všech zaměstnanců.

Tyto změny provedete pomocí zaškrtávátek dostupných po volbě Nastavení (viz bod 2. výše). Na panelu máte možnost zaškrtnout:

  • "a všechny aktivní zaměstnance zde pracující " . Tím dojde k hromadnému nastavení poskytovatele všem zaměstnancům, kteří jsou na pozicích na dané adrese, a ještě nemají nastaveného poskytovatele prohlídek. Současně se vybraný poskytovatel nastaví pro zaměstnavatele nebo pobočky na dané adrese jako předvolba lékaře pro nově nastupující zaměstnance.
V případě, že ponecháte zaškrtávátko "Přednastavit pro všechny aktivní zaměstnance zde pracující" nezaškrtnuto, nastaví se pouze předvolba lékaře u zaměstnavatele a poboček.
  • „přepsat existujícího poskytovatele“, dojde k jeho nastavení i u zaměstnanců, kteří již nějakého lékaře mají nastaveného. Tímto způsobem bude původní poskytovatel přepsán.


Jak hodnotíte článek?