Zaúčtování

Změníl(a) - Lucie Mácová

Zaúčtování mezd probíhá podobně jako sestavení plateb. Podmínkou je ale nastavení předkontací pro jednotlivé položky mzdy. Program vytvoří účetní zápisy podle předkontací, které jsou zadané v číselníku dostupném volbami Nastavení / Číselníky a nastavení / Mzdy / Předpisy pro účtování mezd (předkontace).

Základní předkontace (předpisy pro účtování) jsou tři:

  • pro zaměstnavatele,
  • pro pojišťovny,
  • pro zaměstnance. Pro zaměstnance může existovat více variant předkontací, pokud mzdové náklady pro různé „kategorie“ zaměstnanců sleduje firma na jiných analytických účtech. Účtovací předpis se přiřazuje v kartě zaměstnance nebo hromadně v Kontrole zaměstnanců v Měsíčním zpracování mezd.

Účtovat je možné o jednotlivých složkách mzdy nebo o hrubé mzdě. Pro každou účtovanou položku se nastaví účet MD a DAL a určí se, kam se položka bude účtovat (na kmenové středisko zaměstnance nebo na jiné středisko).

Účtování zdravotního pojištění

Při zaúčtování postupuje program tak, že pokud nenajde v předpisu pro zaměstnance předkontaci pro položky zdravotního pojištění, tak vezme předkontaci z předpisu pro zdravotní pojišťovny (dle jednotlivých pojišťoven). V opačném případě se vezme předkontace z předpisu pro zaměstnance.

Pokud je potřeba rozúčtovat ZP podle jednotlivých pojišťoven, je potřeba mít nastavené předkontace v předpisech pro pojišťovny. V případě, že se ZP účtuje souhrnně, je potřeba mít nastavené předkontace v předpisech pro zaměstnance.

Využití tohoto algoritmu bude v případě, že zdravotní pojištění některých zaměstnanců bude účtováno po pojišťovnách a jiné skupině zaměstnanců (např. jednatelům) se bude účtovat na jiný účet (366) souhrnně.

Aplikace plusPortal podporuje dvě možnosti zaúčtování – normální (na řádku je uveden účet a částky pro stranu MD a DAL) a řádkové (na řádku je uveden účet strany MD, účet strany DAL a částka). Výběr závisí na účetním programu, do kterého se bude zaúčtování importovat.

Po sestavení účetního dokladu se zobrazí jeho souhrnná podoba a je možné se prokliknout do seznamu jednotlivých účetních zápisů:

K vytvoření souboru pro účetnictví není k dispozici žádná standardní funkce. Předpokládá se, že data pro konkrétní účetní program se budou přizpůsobovat a stahovat buď nástrojem Ke stažení, zakázkového pluginu nebo za pomoci datové pumpy.


Jak hodnotíte článek?