Hodiny navíc. Co s nimi?

Změníl(a) - Martina Dufková

Vyčíslení hodin navíc

V rámci měsíčního sledování plnění fondu jsou automaticky vyčísleny hodiny navíc. Počet hodin navíc je v případě pevné pracovní doby uveden u jednotlivých dní na stránce pro vyhodnocení docházky (v pravé části představující kalendář s detailními informacemi jednotlivých dní):

Existuje-li v období, za které má být vyrovnán fond pracovní doby (např. týden, měsíc) i nezdůvodněná nepřítomnost, provede program vzájemný zápočet obou skutečností (položky musí být nezdůvodněny). V tomto případě se nejedná o čerpání náhradního volna za přesčas, ale o řešení situace, kdy zaměstnanec po dohodě čerpá volno, které na pracuje tentýž nebo jiný den.

Program přísně rozlišuje mezi přesčasovou prací, která musí být nařízena nebo dohodnuta se zaměstnancem a napracováním poskytnutého volna.

V případě pružné pracovní doby jsou zahrnuty hodiny navíc do odpracované doby. Ve sloupci Navíc se neprojeví.

Po uplynutí daného měsíce se provádí vyhodnocení plnění fondu a vyčíslení hodin navíc. V případě, že do konce měsíce zbývá několik dní a je jisté, že zaměstnanec nebude již přítomen (je na dovolené, pracovně neschopen, čerpá náhradní volno,...), lze docházku vyhodnotit do konce měsíce (prostřednictvím check-boxu Vyhodnotit do konce měsíce). V obou případech systém vyčíslí hodiny navíc a zobrazí je v levém panelu pro vyhodnocení docházky. Vedle údaje s počtem hodin navíc se objeví odkaz Co s nimi? :

Tímto odkazem se systém ptá na to, co se bude dít s hodinami navíc (jestli je budete řešit nebo ne).

V případě, že nic neuděláte, k hodinám se nevyjádříte, dáváte najevo, že hodiny navíc neřešíte. Systém v takovém případě s hodinami navíc nepočítá, nepřevede je do dalšího měsíce a "zahodí je". Hodiny navíc sice budou v docházce uvedeny, ale jsou pouze informativní, nikam se dále nepromítají.

V případě, že chcete s hodinami navíc dále pracovat, klikněte na proklik Co s nimi?, díky němuž lze:

Funkce pro práci s hodinami navíc je dostupná, pokud je v pravidlech pro vyhodnocení docházky nastavena kontrola fondu s periodou "měsíční" (údaj Plnění fondu kontrolovat = "měsíčně").

Chybějící hodiny

Kromě hodin navíc na konci měsíce může dojít k situaci, že celkový počet odpracovaných hodin bude nižší než fond pracovní doby. Pokud není nepřítomnost odůvodněna jiným způsobem v rámci docházky (např. lékař, dovolená, školení) nabízí se u záporné hodnoty obdobně jako u hodin navíc odkaz Co s nimi?

Díky odkazu Co s nimi? lze:

  • všechny chybějící hodiny, popřípadě část z nich vyrovnat;
  • všechny chybějící hodiny nebo pouze jejich část převést do dalšího měsíce.


Jak hodnotíte článek?