Základní číselníky modulu Nábor

Pro správné fungování modulu Nábor je potřeba zkontrolovat, případně naplnit číselníky v jednotlivých oddílech.

Číselníky jsou dostupné z hlavního menu Nastavení / Číselníky a nastavení / Nábor. Pro lepší orientaci a přehlednost jsou číselníky členěny podle tematických oddílů.

Nábor

Stavy výběrového řízení

V číselníku pro stavy výběrového řízení je evidováno celkem 5 stavů, které jsou ve výchozím zobrazení:

 • nově otevřená pozice;
 • revize přihlášených kandidátů;
 • odesláno zadavateli;
 • probíhají pohovory;
 • výběrové řízení ukončeno.

Tyto stavy je možné doplnit, editovat či smazat.

Stavy výběrového řízení se mění podle toho, v jakém stadiu se nachází práce s kandidáty nad konkrétním výběrovým řízením. Stavy mění ručně Náborář (Personalista), který za dané výběrové řízení zodpovídá, v podstránce Profil v poli Stav VŘ.

Nastavení průběhu

Nastavte typický průběh fází výběrového řízení, který se uplatní při otevření nové pozice. U každé pozice jej pak můžete ještě doplnit a pozměnit.

Obory

Pro bližší specifikaci výběrových řízení je možné definovat číselník oborů, např. finance, IT, administrativa, vývojové oddělení atd.

Zdroje kandidátů (povinné)

Po instalaci plusPortalu se v číselníku zdrojů kandidátů standardně vyskytují 4 typy zdrojů kandidátů, sjednocené pod jeden Typ zdroje, a to Systém Teamio (LMC s.r.o.). Je to z toho důvodu, že se zvyšují počty zdrojů kandidátů spadající pod společnost LMC provozující weby pro nabídku a poptávku pracovních sil, jako je např. Práce.cz, Jobs.cz, Jobote, Práce za rohem.

Každý z těchto pracovních webů obsahují v kolonce Jiné označení specifické číslo definující právě daný web. V případě nového zdroje ze strany LMC pak stačí zadat v kolonce Zdroj další nový pracovní web, v části Typ zdroje bude Systém Teamio (LMC  s.r.o.) a v části Jiné označení patřičné číslo, které určuje společnost LMC. Tyto zdroje jsou uvedeny standardně vždy, i když není využívána možnost pro vystavování výběrových řízení na webové rozhraní a není využívána služba pro import a export kandidátů ze zdrojů LMC.

Pokud budete do plusPortalu ručně přidávat další zdroje, je nutné dodržovat následující pravidla:

 • zdroj Kariérní stránky: pokud se jedná o příjem kandidáta z kariérních stránek mimo plusPortal (používá se aplikace plusPortalDMZ) je důležité přiřadit tomuto zdroji Typ zdroje - Kariérní stránky;
 • zdroj Interní kandidát: pokud se jedná o příjem interního kandidáta z výběrové řízení zveřejněného v rámci stránky Volná místa, je důležité tomuto zdroji přiřadit Typ zdroje - Interní kandidát;
 • zdroj Kariérní stránky: pokud se jedná o příjem kandidáta z kariérních stránek v rámci plusPortalu (přímo aplikace plusPortal, není to aplikace plusPortalDMZ!!!), je důležité tomuto zdroji přiřadit Typ zdroje - Kariérní stránky.

Při ručním přidávání dalších zdrojů, např. sociální sítě(Facebook, LinkedIn aj.), tištěná média, e-mailová korespondence, Úřad práce apod., je nutné vyplnit Typ zdroje – Neurčeno.

Důvody vyřazení

V tomto číselníku je možno nadefinovat si nejrůznější možnosti týkající se důvodů vyřazení kandidáta z výběrového řízení. Toto členění může sloužit např. pro vytváření statistik vyřazených kandidátů, které poukazuje na detailnější informace v případě vyřazení kandidáta.

Šablony

Šablony e-mailů

Při odesílání e-mailů kandidátům můžete využít definované šablony e-mailů. V textu e-mailu můžete použít tzv. štítky, které budou před odesláním kandidátovi nahrazeny příslušnými texty. Jedná se o údaje kandidáta a personalisty/náboráře (jméno, příjmení, název pozice atd.) Kompletní seznam všech štítků najdete pro personalistiku v tomto článku a pro nábor zde.

E-maily odesílatelů

V tomto číselníku si nadefinujete e-mailové adresy, ze kterých se budou odesílat jednotlivé i hromadné e-maily kandidátům – např. v situaci, kdy vybrané skupině kandidátů zašlete informativní e-mail o vyřazení z výběrového řízení.

U těchto e-mailů se definuje:

 • jméno odesílatele;
 • e-mail (např. no-reply@firma.cz);
 • použití (rolovací menu – vyberte Nábor);
 • výchozí;
 • nepoužívat (pakliže jej nechcete již nadále používat = archivní).

Správa šablon dokumentů

Dokumenty kandidáta můžete vytvářet na základě šablon. Šablona je soubor ve formátu .docx (aplikace Word), která je místo dat a hodnot osazena tzv. štítky (slovy uzavřenými ve složených závorkách). Do těchto štítků se potom automaticky vkládají např. osobní údaje zaměstnance nebo třeba informace o zaměstnavateli. Kompletní seznam všech štítků najdete pro personalistiku v tomto článku a pro nábor zde, případně je lze vykopírovat přímo z aplikace.

Propojení

Nastavení inzerce

Nabídku volných pracovních pozic můžete zveřejnit na firemním webu:

 • Menu / Nastavení / Číselníky a nastavení / Nábor / Propojení / Nastavení inzerce.
 • Vyberte si jeden z nabízených vzhledů (buď řešení vše v jednom nebo řešení pomocí menu).
 • Označte a zkopírujte do schránky blok předkládaný v okně s posuvníkem a vložte jej do zdrojového kódu stránky firemního webu.

Statistiky

Číselníky v oddíle Statistika jsou společné pro moduly Personalistika a Mzdy. Pro potřeby náboru je důležitý číselník Úrovně vzdělávání.

Úrovně vzdělávání

V tomto číselníku jsou nadefinované úrovně vzdělávání, které jsou součástí číselníku po instalaci programu. Jsou zde všechny úrovně vzdělání od základního až po vysokoškolské, odlišené písemnými kódy. Oprávněná osoba může položku úrovně vzdělávání zeditovat, odstranit, případně novou položku přidat, pokud mu v seznamu chybí.


Jak hodnotíte článek?