Základní číselníky modulu Nábor

Pro správné fungování modulu Nábor je potřeba zkontrolovat, případně naplnit číselníky v jednotlivých oddílech.

Číselníky jsou dostupné z hlavního menu volbami Nastavení / Číselníky a nastavení / Nábor.

Jednotlivé číselníky modulu Nábor:

Stavy výběrového řízení

V číselníku pro stavy výběrového řízení je evidováno celkem 5 stavů, které jsou ve výchozím zobrazení:

 • nově otevřená pozice;
 • revize přihlášených kandidátů;
 • odesláno zadavateli;
 • probíhají pohovory;
 • výběrové řízení ukončeno.

Tyto stavy je možné doplnit o další (tlačítko Přidat), případně editovat či smazat.

Stavy výběrového řízení se mění podle toho, v jakém stadiu se nachází práce s uchazeči nad konkrétním výběrovým řízením. Stavy mění ručně náborář (personalista), který za dané výběrové řízení zodpovídá, v podstránce Profil v poli Stav VŘ.

Fáze výběrového řízení

Nastavte typický průběh fází výběrového řízení, který se uplatní při otevření nové pozice. U každé pozice jej pak můžete ještě doplnit a pozměnit. Pořadí fází můžete změnit přetažením myší. Pokud přidáte do číselníku novou fázi ve chvíli, kdy je již nadefinovaná volná pozice, nově vložená fáze se k této pozici již nevloží (v případě potřeby ji můžete vložit ručně přímo v rámci volné pozice). Nová fáze se dostane do výběrového řízení, které bude nově založeno. Dle nadefinovaných fází je následně možné filtrovat jednotlivé uchazeče (stránka Uchazeči dostupná z menu volbami Nábor / Uchazeči).

Obory

Pro bližší specifikaci výběrových řízení je možné definovat číselník oborů, např. finance, IT, administrativa, vývojové oddělení atd.

Zdroje uchazečů (povinné)

Po instalaci plusPortalu se v tomto číselníku standardně vyskytují 4 typy zdrojů uchazečů, sjednocené pod jeden Typ zdroje, a to "Systém Teamio (LMC s.r.o.)". Je to z toho důvodu, že se zvyšují počty zdrojů uchazečů spadající pod společnost LMC provozující weby pro nabídku a poptávku pracovních sil, jako je např. Práce.cz, Jobs.cz, Jobote, Práce za rohem.

Každý z těchto pracovních webů obsahují v kolonce Jiné označení specifické číslo definující právě daný web. V případě nového zdroje ze strany LMC pak stačí zadat v kolonce Zdroj další nový pracovní web, v části Typ zdroje bude Systém Teamio (LMC  s.r.o.) a v části Jiné označení patřičné číslo, které určuje společnost LMC. Tyto zdroje jsou uvedeny standardně vždy, i když není využívána možnost pro vystavování výběrových řízení na webové rozhraní a není využívána služba pro import a export uchazečů ze zdrojů LMC.

Pokud budete do plusPortalu ručně přidávat další zdroje, je nutné dodržovat následující pravidla:

 • zdroj Kariérní stránky: pokud se jedná o příjem uchazeče z kariérních stránek mimo plusPortal (používá se aplikace plusPortalDMZ) je důležité přiřadit tomuto zdroji Typ zdroje - Kariérní stránky;
 • zdroj Interní uchazeč: pokud se jedná o příjem interního uchazeče z výběrové řízení zveřejněného v rámci stránky Volná místa, je důležité tomuto zdroji přiřadit Typ zdroje - Interní uchazeč;
 • zdroj Kariérní stránky: pokud se jedná o příjem uchazeče z kariérních stránek v rámci plusPortalu (přímo aplikace plusPortal, není to aplikace plusPortalDMZ!!!), je důležité tomuto zdroji přiřadit Typ zdroje - Kariérní stránky.

Při ručním přidávání dalších zdrojů, např. sociální sítě (Facebook, LinkedIn aj.), tištěná média, e-mailová korespondence, úřad práce apod., je nutné vyplnit Typ zdroje – Ostatní.

Důvody vyřazení

V tomto číselníku je možno nadefinovat si nejrůznější možnosti týkající se důvodů vyřazení uchazeče z výběrového řízení. Toto členění může sloužit např. pro vytváření statistik vyřazených uchazečů, které poukazuje na detailnější informace v případě vyřazení uchazeče.

Šablony e-mailů

Při odesílání e-mailů uchazečům můžete využít definované šablony e-mailů. V textu e-mailu můžete použít tzv. štítky, které budou před odesláním uchazeči nahrazeny příslušnými texty. Jedná se o údaje uchazeče a personalisty/náboráře (jméno, příjmení, název pozice atd.) Kompletní seznam všech štítků najdete pro personalistiku v tomto článku a pro nábor zde.

E-maily odesílatelů

V tomto číselníku si nadefinujete e-mailové adresy, ze kterých se budou odesílat jednotlivé i hromadné e-maily uchazečům (např. v situaci, kdy vybrané skupině uchazečů zašlete informativní e-mail o vyřazení z výběrového řízení).

U těchto e-mailů se definuje:

 • jméno odesílatele;
 • e-mail (např. no-reply@firma.cz);
 • použití (rolovací menu – vyberte Nábor);
 • výchozí;
 • nepoužívat (pakliže jej nechcete již nadále používat = archivní).

Správa šablon dokumentů

Dokumenty uchazeče můžete vytvářet na základě šablon. Šablona je soubor ve formátu .docx (aplikace Word), která je místo dat a hodnot osazena tzv. štítky (slovy uzavřenými ve složených závorkách). Do těchto štítků se potom automaticky vkládají např. osobní údaje zaměstnance nebo informace o zaměstnavateli. Kompletní seznam všech štítků najdete pro personalistiku v tomto článku a pro nábor zde, případně je lze vykopírovat přímo z aplikace.

Nastavení inzerce

Nabídku volných pracovních pozic můžete zveřejnit na firemním webu. K tomu slouží tento číselník, kde:

 • vyberte jeden z nabízených vzhledů (buď řešení vše v jednom nebo řešení pomocí menu).
 • označte a zkopírujte do schránky blok předkládaný v okně s posuvníkem a vložte jej do zdrojového kódu stránky firemního webu.

Úrovně vzdělávání

V tomto číselníku jsou nadefinované úrovně vzdělávání, které jsou součástí číselníku po instalaci programu. Jsou zde všechny úrovně vzdělání od základního až po vysokoškolské, odlišené písemnými kódy. Oprávněná osoba může položku úrovně vzdělávání zeditovat, odstranit, případně novou položku přidat, pokud v seznamu chybí.


Jak hodnotíte článek?