Vrácení majetku

V případě, že personalista nebo vedoucí pracovník rozhodne, že zaměstnanec už nepotřebuje dané pracovní vybavení, je nutné postupovat takto:

  1. V osobní kartě daného zaměstnance (Zaměstnanci / HR panel / výběr zaměstnance / Karta zaměstnance / záložka Pracovní vybavení / sekce Požadované vybavení) zruší nutnost přidělení pomůcek.
  2. Pro správce majetku bude tato informace dostupná ihned v seznamu dostupném na stránce Správa majetku / Požadavky na přidělení s tím, že je nutné majetek od zaměstnance vrátit (u typu požadavku je uvedeno "Vrátit").
  3. Jako správce klikněte na tlačítko Přejít na položku, které je v seznamu majetku.
  4. V otevřené kartě majetku zvolte tlačítko Vrátit od uživatele, které je umístěno za jménem uživatele pracovního vybavení.
  5. Z roletky vyberte důvod vrácení a volbu potvrďte.
  6. Proces vrácení ukončete pomocí tlačítka Uložit.
  7. Tím se automaticky vygeneruje protokol (ve formátu PDF) o vrácení, který lze vytisknout.
Daná pracovní pomůcka se vrátí na sklad ve stavu Použité na skladě.


Jak hodnotíte článek?