Prezenční školení - stavy termínů

Termíny vzdělávací akce nabývají různých stavů. Ty se mění v souvislosti s tím, co se s daným termínem právě děje.

Stavy termínů:

  • Připravuje se - koordinátor připravuje termíny akcí, upravuje seznam zaměstnanců na školení, popř. sám přihlašuje účastníky na termíny.

Po zveřejnění termínu:

  • Probíhá registrace – zaměstnanci se přihlašují na termíny nebo je na termíny přihlašují jejich nadřízení.  Pokud je požadováno, odešle se notifikační e-mail s informací.
Pokud přihlašování účastníků na termíny bude provádět koordinátor, tak je možno stav Probíhá registrace přeskočit a akci nastavit rovnou do stavu Čeká na realizaci.
  • Naplánovaná úloha automaticky ukončí registraci k plánovanému datu do stavu Registrace ukončena - koordinátor upravuje seznam účastníků. Na termín už se zaměstnanec nemůže přihlásit / odhlásit. Účastníkům se odešle notifikační e-mail s informací o plánovaných školeních. Pokud je třeba, může koordinátor čas pro registraci prodloužit.
  • Volbou registrace potvrzena dojde ke změně stavu na Čeká na realizaci - koordinátor tiskne prezenční listiny, popř. hodnotící formuláře pro písemné vyplnění, zakládá doklady o nákladech na školení.
  • Akce proběhla - koordinátor potvrdí / zkontroluje účast na školení, popř. doplní výsledek účasti, doplní důvod neúčasti, rozešle se informace o hodnoticích formulářích, pokud to již neproběhlo automaticky naplánovanou úlohou.


Jak hodnotíte článek?