Změna směny

Ve vyhodnocení docházky zaměstnance je uveden rozvrh směn. U zaměstnanců, kteří pracují ve směnném provozu, je možné provést změnu směny tak, aby rozvržení směn odpovídalo skutečnosti, jak zaměstnanec pracoval nebo má pracovat. Např. v den, kdy je uvedena směna, měl volno. Nebo naopak ve dni volna měl směnu. Případně došlo k výměně ranní směny za odpolední apod.

Potřebná oprávnění
Stránka pro vyhodnocení docházky je vedoucím dostupná pouze tehdy, pokud je roli vedoucího přiděleno oprávnění Docházka / Vyhodnocení docházky. Úpravy na stránce jsou podmíněny právem Docházka / Vyhodnocení docházky / Povolit úpravy docházky a výměna směn pak právem Docházka / Vyhodnocení docházky / Povolit změnu směn. Pro zaměstnance je stránka pro vyhodnocení zpřístupněna, pokud je roli zaměstnance přiděleno oprávnění Docházka / Moje docházka. Úpravy na stránce jsou podmíněny právem Docházka / Moje docházka / Vyhodnocení docházky / Povolit úpravy docházky a výměna směn časů pak právem Docházka / Moje docházka / Vyhodnocení docházky / Povolit změnu směn .

Změna směny

  1. V okně ovladače vyberte pro zvolený den (může jich být i více) volbu Změnit směny.
  2. Pro zadané dny pak vyberte, jakou směnu v tyto dny zaměstnanec skutečně měl (nebo má mít).
  1. Po stisku tlačítka OK bude původní směna zrušena a nahrazena nově zvolenou.

V případě, že jste zrušili konkrétní směnu a zaměstnanec má místo ní volno, došlo ke snížení měsíčního fondu. To je signalizováno upozorněním v levé časti okna vyhodnocení docházky, kde je uveden měsíční fond:

Původní fond je přeškrtnutý a je uveden nově napočtený po změně směny. Docházku nelze v takovém případě ponechat, protože změna směny ovlivnila celkový fond, což má dopad na nárok na dovolenou a na mzdu.

Hnědou barvou jsou v docházce označeny směny ručně změněné, černou směny původní.

Zrušení změny směny

Zrušení změny směny se provádí stejným způsobem, jakým se realizuje změna směny. Pouze místo výběru konkrétní změny směny zvolte volbu Zrušit změny směn.

  1. V okně ovladače vyberte pro zvolený den (může jich být i více) volbu Změnit směny.
  2. Pro zadané dny pak zvolte první volbu Zrušit změny směn.
  3. Po stisku tlačítka OK bude v daném dni uvedena původní směna (změna směny bude zrušena).
Pokud budete potřebovat zrušit změny směn pro celý měsíc a nastavit původní rozvrh směn, označte celý měsíc a změnu směny zrušte.


Jak hodnotíte článek?