Udělení souhlasu se zpracování osobních údajů

Zaměstnanci, kterému byla odeslána výzva k souhlasu se zpracováním osobních údajů v souladu s nařízením o ochraně osobních údajů, se po přihlášení do aplikace plusPortal zobrazí panel s textem souhlasu a tlačítky Souhlasím, Nesouhlasím.

Stiskem odpovídajícího tlačítka zaměstnanec sdělí, zda souhlas udělil či nikoli.

V případech, kdy není souhlas zaměstnance přímo vyžadován, ale zaměstnanec jen potvrzuje, že byl o skutečnosti související s evidencí osobních údajů informován, je v zápatí výzvy uvedeno pouze tlačítko Beru na vědomí.

Evidované údaje a jejich výpis

Zaměstnanec má právo na přístup k informacím o evidovaných datech. Je oprávněn získat od zaměstnavatele potvrzení, zda jsou jeho osobní údaje zpracovávány, o jaké údaje se jedná (včetně důvodu zpracování). Aplikace plusPortal poskytuje výpis zpracovaných osobních údajů vycházející z kategorizace údajů.

V osobní složce zaměstnance dostupné z Menu / Osobní informace / Osobní složka je po levé straně záložka GDPR.

Potřebná oprávnění
Záložka je zobrazena, pokud je pro daný typ poměru povolena. Zobrazení záložky GDPR v osobní složce zaměstnance je ošetřeno přístupovým právem GDPR (Osobní informace / Osobní složka / GDPR).

Stránka na této záložce obsahuje dva seznamy:

  • Souhlasy (pro evidenci souhlasů). Zaměstnanec zde může svůj souhlas odvolat (tlačítko Odvolat souhlas) nebo udělit (tlačítko Udělit souhlas).
  • Zpracované osobní údaje (soupis zpracovávaných osobních údajů, které jsou o daném zaměstnanci evidovány). Za zpracovávané údaje se považují ty, které jsou zadané, tj. vyplněné (různé od výchozí hodnoty). Údaje jsou seskupeny dle GDPR kategorií, u každé kategorie si může zaměstnanec přečíst důvod zpracování položky. V případě potřeby lze stáhnout opis evidovaných údajů jako PDF. Soubor s konkrétními údaji, které se o zaměstnanci evidují, se vytvoří po kliknutí na tlačítko Výpis.
Potřebná oprávnění
Přístup na tlačítko má samotný zaměstnanec v osobní složce za předpokladu, že má nastaveno právo Výpis dat (Osobní informace / Osobní složka / GDPR / Výpis dat).


Jak hodnotíte článek?