Šablona pro import podkladů odměn z MS Excel

Hromadné odměny importované do plusPortalu z Excelu musí být připravené v předem definované struktuře. Strukturu vstupního souboru připravíte takto:

 1. Jděte na Menu / Nastavení / Číselníky a nastavení / Odměny / Šablony pro Excel.
 2. Vyberte existující šablonu nebo přidejte novou šablonu.
 3. U nové šablony zadejte název a vyberte oddělovač řádků (tabulátor, čárka, středník, pipe)
 4. Tlačítky Přihodit sloupec do tabulky, Upravit, Odstranit upravíte zvolenou šablonu.

Hodnota v jednom sloupci představuje vždy jednu z těchto možností pro mzdovou složku:

 • Osobní číslo
 • Pracovní dny
 • Kalendářní dny
 • Hodiny
 • Částka
 • Počet
 • Datum od
 • Datum do


Jak hodnotíte článek?