Úvod do Vzdělávání

K čemu modul Vzdělávání využít

Modul je zaměřen na podporu procesů spojených s firemním vzděláváním - shromažďování požadavků na školení, příprava vzdělávací sezóny, realizace jednotlivých vzdělávacích aktivit, jejich vyhodnocování, apod.

Podporuje různé formy vzdělávacích akcí, včetně elektronické formy, kdy využívá systém Moodle přímo vestavěný do prostředí plusPortalu.

Co ještě nabízí

  • evidenci výdajů na vzdělávání;
  • stanovení rozpočtu a sledování nákladů dle nastavených parametrů (náklady na jednoho zaměstnance, oddělení, konkrétní vzdělávací akci apod.);
  • hodnocení vzdělávací akce, školitele, přínosy;
  • propracovaný systém notifikací;
  • sběr požadavků / námětů na školení.

Kdo Vzdělávání využije:

  • zaměstnanec pro přehled naplánovaných a absolvovaných školení. Pro poskytování zpětné vazby hodnocením přínosu školení ex-post. Vybírá z nabídky volně dostupných školení nebo žádá o mimořádná školení, které si sám vybral (této problematice se věnujeme podrobněji v rámci samostatných článků, které naleznete ZDE);
  • vedoucí pro vytváření vzdělávacích plánů svým podřízeným, pro kontrolu čerpání nákladů, pro přihlašování podřízených na vzdělávací akce (této problematice se věnujeme podrobněji v rámci samostatných článků, které naleznete ZDE);
  • personalista pro shromažďování požadavků na školení, plánování školicí sezóny, výběr dodavatelů školení. Pro evidenci a sledování nákladů.


Jak hodnotíte článek?