Základní nastavení modulu Docházka

Změníl(a) - Martina Dufková

Dříve, než modul zpřístupníte zaměstnancům, je třeba projít základní nastavení a nastavit fungování modulu dle Vašich potřeb a preferencí.

Nastavení provedete volbami z Menu / Nastavení / Číselníky a nastavení / Docházka / Docházka - nastavení.

Výchozí nastavení

Pomocí tlačítka Upravit vstupte do nastavení, kde je nejprve potřeba stanovit výchozí měsíční období, od kterého má být docházka vyhodnocována (k tomu využijte tlačítko Nastavit, po zadání měsíce a roku potvrdíte pomocí tlačítka OK). Vše potvrďte tlačítkem Uložit.

Přecházíte-li na zpracování docházky v plusPortalu, může nastat situace, kdy je třeba převzít z původních docházkových programů hodiny navíc nebo přesčasové hodiny z minulých měsíců. K tomu slouží odkazy Případy převodu hodin navíc z minulých měsíců a Případy převodu přesčasových hodin z minulých období. Do počátečního období docházky je lze vložit ručně pomocí tlačítka Přidat nebo naimportovat v souboru CSV za použití tlačítka Nahrát.

Za hodiny navíc jsou v plusPortalu považovány hodiny, za které lze pouze čerpat náhradní volno. Tyto hodiny nelze proplatit s příplatkem.
Za přesčasové hodiny z minulých období jsou považovány hodiny, za které lze čerpat náhradní volno (v době lhůty určené k čerpání náhradního volna) nebo za ně obdržet příplatek ke mzdě.

Obecné

V rámci obecného nastavení modulu Docházka je možné zvolit, zda v případě používání terminálů povolíte více terminálových průchodů ve stejnou minutu.

Dále se můžete rozhodnout, zda budete požadovat tisk shrnutí ve výkazu docházky vždy na samostatnou stránku.

Pokud společně s modulem Docházka používáte také modul Volno, je třeba se rozhodnout, zda v docházce zamezíte editaci, případně přidání nebo odstranění položek podléhajících schválení v modulu Volno. Pokud k omezení nedojde, bude možné v docházce "obejít" schvalovací proces, který je jinak v modulu Volno striktně hlídaný.

Pokud máte zakoupenou licenci k modulu Pracovní cesty, je možné vypnout přenos časů práce od-do z vyúčtování pracovní cesty do docházky.


Jak hodnotíte článek?