Zavedení nového požadavku na školení

Zavedení nového požadavku na školení provedete výběrem z menu Vzdělávání / Požadavky / tlačítko Přidat školení.

Nový požadavek na školení:

 1. pojmenujte;
V případě jednorázového školení doporučujeme do názvu školení přidat rok.
 1. vyberte koordinátora (pokud koordinátory nepoužíváte, ponechejte toto pole prázdné);
 2. zvolte kategorii školení (umožní požadavky přehledně třídit dle stromové struktury);
 3. nastavte, jak bude systém pracovat s požadavky na školení v případě, že se u zaměstnance změní zařazení;
 4. zaškrtněte, zda je uvedené školení povinné z legislativních důvodů;
 5. rozhodněte, zda budete zájem o toto školení ze strany zaměstnanců zjišťovat v hodnoticích formulářích modulu Hodnocení (je nutné mít tento modul v licenci, nejedná se o hodnocení daného školení, ale o sběr zájmu o školení v rámci hodnocení práce zaměstnance);
 6. stanovte lhůtu pro splnění školení po nástupu nových zaměstnanců;
 7. stanovte lhůtu pro splnění stávajících zaměstnanců (konec aktuální sezóny, nebo konkrétní datum);
 8. určete, zda je třeba získané znalosti udržovat opakováním, pokud ano, definujte periodu opakování;
 9. pokud pro toto školení nevyhovují notifikace nastavené v základním nastavení modulu, je umožněno nastavit každému školení vlastní notifikace;
 10. vyberte typického dodavatele, rozpočtovou skupinu a cenu za účastníka.
Parametry z bodu 11 vždy přísluší ke zvolené sezóně a mohou se v jednotlivých sezónách lišit.

Pro koho je školení určeno

K požadavku na školení přiřaďte seznam zaměstnanců, pro které je školení určeno.

Nominace zaměstnanců můžeme definovat několika způsoby:

 • vybrat zaměstnance ze seznamu jednotlivě nebo hromadně;
 • přiřadit zaměstnance na základě pracovních pozic;
 • přiřadit zaměstnance na základě cílové skupiny.
Cílová skupina může být tvořena seskupením zaměstnanců dle oddělení, pracovních pozic, zaměstnavatele nebo náhodného uskupení zaměstnanců. Nastavení cílové skupiny provedete volbou v Menu / Vzdělávání / Požadavky / tlačítko Skupiny / tlačítko Přidat cílovou skupinu.

Po přiřazení zaměstnanců k požadavkům na školení vznikne pro každého zaměstnance záznam o vzdělávání s naplánovaným datem splnění a s typem účasti (povinná, volitelná, volitelná se schválením).

U nově zavedených a u jednorázových požadavků na školení musí v rámci přípravy nové sezóny koordinátor provést přiřazení na zaměstnance výše popsaným způsobem. U požadavků, které se  periodicky opakují a u zaměstnance existuje záznam o splnění požadavku v některé z uplynulých sezón, doplní program plánované datum splnění dle délky periody požadavku automaticky.


Jak hodnotíte článek?