Verze 4.01.10 (vystavená 14.7.2022)

Opakované upozornění: Při aktualizaci na verzi 4.01.00 program zachová stávající nastavení přístupových práv k jednotlivým částem osobní karty, ale nepřidává některá nově zavedená přístupová práva. Proto je vhodné po aktualizaci zkontrolovat sady práv v oblasti nastavení přístupu k osobní kartě a případně je nastavit.
Upozorňujeme, že prohlížeč Internet Explorer již není plně podporován a aplikace plusPortal nemusí pracovat správně. Doporučujeme nasadit jiný prohlížeč např. Microsoft Edge.

Základní modul

 • Bylo opraveno stanovení následujícího data spuštění u naplánovaných úloh a úkolů datové pumpy nastavené pro spouštění X kalendářních nebo pracovních dnů před koncem aktuálního měsíce.
 • U naplánovaných úloh se nyní nezobrazují moduly, ke kterým není zakoupena licence.

Personalistika

 • Byla přidána kontrola neaktivity při vyplňování osobního dotazníku a prohlášení k dani, která po určité době formulář automaticky uzavře, pokud je uživatel neaktivní. Délku hlídané neaktivity lze uživatelsky nastavit (Nastavení / Číselníky a nastavení / Personalistika / Personalistika - nastavení / Předvolby pro zadání nového zaměstnance / Vyplňování osobního dotazníku).
 • Byl opraven výběr oboru vzdělání v situaci, kdy pro daný obor chybí kód oboru, ale existuje kód programu.
 • Na formuláři "Zápis o zařazení do evidenčního stavu" (Karta zaměstnance / Pracovní poměr / sekce Evidenční stav / odkaz Připravit návrat do stavu) se nyní po kliknutí na odkaz "stejná jako před odchodem" automaticky předvyplní oddělení a pracovní pozice (pokud jsou tyto údaje dostupné).
 • V osobní kartě zaměstnance na záložce Lékařské prohlídky v okně Potvrzení lékařské prohlídky byla odstraněna kontrola na datum provedení prohlídky (s nepřekonatelným hlášením "Datum provedení prohlídky nesmí být vyšší než lhůta"). Obdobně byla kontrola odstraněna i v detailu Lékařské prohlídky (přístupné pomocí odkazu Upravit) v osobní kartě zaměstnance, záložce Lékařské prohlídky a sekci Prohlídky.
 • V kartě zaměstnance na záložce Pracovní poměr při rozkliknutí(...) sekce Pracovní zařazení bylo vloženo ošetření, aby nedocházelo ke vzniku připravené pracovní smlouvy, ale již aktuálního pracovního zařazení.

Mzdy

 • Od 1.7. došlo k úpravě legislativních sazeb: částka životního minima jednotlivce je nyní 4620,00 Kč a normativní náklady na bydlení jednotlivce jsou nyní 7935,00 Kč.
 • Dále došlo k úpravě sazby Maximální roční limit pro náhradu mzdy za akce pro děti pro rok 2022 na hodnotu 37047,00 Kč.
 • Do číselníku států byl přidán nový sloupec Kód státu pro ISPV Treximu. Daný kód se při sestavení souboru pro Treximu použije pouze ve chvíli, kdy u daného státu bude nastaven. Pokud nastaven nebude, tak se pro Treximu použijí první 2 znaky Mezinárodního kódu (jako doposud). Úprava řeší situaci, kdy pro stát (např. Srbsko) Trexima používá jiný kód. Nově přidaný kód se nebude nijak předvyplňovat a bude sloužit pouze pro řešení těchto výjimečných situací.
 • Bylo opraveno odesílání výplatních lístků na mail v případě, že se jich naráz odesílalo více než 50.
 • Došlo k opravě stahování insolvencí v situaci, kdy se stahování provádí pro větší počet zaměstnanců (více než 200).
 • Report "Podklady pro kontrolu práce neschopných" byl doplněn o sloupce "Zahájení nemoci" a "Ukončení nemoci".
 • Byla opravena chyba, která za určitých okolností způsobovala automatické nastavení "Měsíce do" na měsíc předcházející "Měsíci od" u slev a zvýhodnění.
 • V nabídce "Fond nebo finanční instituce" (na osobní kartě zaměstnance na záložce Zpracování mzdy v sekci Srážky ze mzdy u způsobu platby na kumulovaný účet) se nyní zobrazují pouze relevantní položky na základě zadaného typu fondu (Penzijní fond nebo Životní pojištění).
 • Upraveno ukládání externích mzdových složek na stránce "Načtené položky mzdy" (Mzdy / Měsíční zpracování / sekce Zpracování podkladů / tlačítko Přejít na položky), aby se mzdové složky zapisovaly ke správné smlouvě zaměstnance. Dále byla přidána chybová hláška, která upozorní mzdovou účetní v případě, že se pokusí uložit mzdovou složku zaměstnanci, který je vyřazen ze zpracování mezd.
 • Byla opravena chyba, kdy se za určitých okolností generovala rozdílná částka průměrného měsíčního čistého výdělku (PMČV) na odhlášce na ČSSZ a na potvrzení pro úřad práce.

Docházka

 • Sjednoceno nastavení nároku na stravenky v číselnících Nastavení / Čísleníky a nastavení / Volno/ Druhy volna a Nastavení / Čísleníky a nastavení / Docházka/ Položky docházky.

Volno

 • Na stránce Volno / Rozvržení volna přibyla v záhlaví ikona tiskárny, která umožňuje exportovat měsíční rozvržení volna do souboru AbsenceSummary.pdf a ten poté vytisknout. Před tiskem je možné zvolit, zda se mají směny vytisknout včetně barevných záhlaví.

Hodnocení

 • U položek hodnocení, kde se hodnotí pouze slovně, se v polích „Váha“ a „Plnění“ nic nezobrazuje.
 • V seznamu "Nastavení sledování kompetencí na pracovních pozicích" byly doplněny sloupce: Obsazení pozice, Připraveno k nástupu, Vyňatí ze stavu a Ukončeni. Pro jejich zobrazení je nutné obnovit vestavěné zobrazení seznamu.


Jak hodnotíte článek?