Zadání žádosti o drobné výdaje za někoho

Změníl(a) - Martina Dufková

Nejčastější způsob provádění vyúčtování drobných výdajů je ten, že zaměstnanec předloží svůj případ sám za sebe. V praxi jsou ovšem situace, kdy je vhodné či nutné, aby za zaměstnance předložil vyúčtování někdo jiný – například když zaměstnanec předkládající vyúčtování nemá přístup k počítači nebo internetu, nebo v situacích, kdy je stanoven jeden zaměstnanec, kterému ostatní nosí „papírové podklady“ a ten pak předkládá vyúčtování.

Pokud potřebujete zadat žádost o drobný výdaj za někoho a máte přidělenou tuto pravomoc (viz článek o přidělování pravomocí), postupujete stejným způsobem jako při zadání své žádosti, jenom změňte jméno zaměstnance v kolonce Komu vyúčtovat. Nabídne se Vám na výběr seznam zaměstnanců, u kterých máte pravomoc zadávat drobné výdaje. 

Potřebná oprávnění
Zadávat žádost o drobné výdaje za někoho je možné pouze tehdy, pokud je uživateli přiděleno příslušné oprávnění Drobné výdaje / Moje výdaje / Podat vyúčtování za někoho. Dále musí mít na své kartě zaměstnance nastaveno u pravomoci Podat vyúčtování za někoho, vůči kterým zaměstnancům ji může uplatnit. Více o nastavení práv najdete v tomto článku.

I když máte pravomoc zadávat drobné výdaje za jiné zaměstnance, ve stránce pro zadávání výdajů bude zobrazován stav pouze Vašich osobních případů. K případům jiných zaměstnanců se můžete dostat v přehledu všech případů (Drobné výdaje / Přehledy / Přehled případů).


Jak hodnotíte článek?