Implementační postup modulu Pracovní vybavení

Změníl(a) - Kamil

V rámci implementace modulu Pracovní vybavení je potřeba projít následující kroky:

  1. Všem rolím (Zaměstnanec, Vedoucí pracovník, Správce majetku,...) přiřadit potřebná práva, viz článek Přidělování oprávnění zaměstnancům.
  2. Doplnit číselníky modulu Pracovní vybavení (Nastavení / Číselníky a nastavení / Pracovní vybavení).
  3. Zavést stávající pracovní vybavení a přiřadit jej zaměstnancům.


Jak hodnotíte článek?