Jak zjistit, kdo má dané právo

Změníl(a) - Vladimír Koutný

Postup, jak zjistit, kdo všechno je držitelem konkrétního oprávnění je vysvětlen na příkladu vyhledání držitelů oprávnění "Měnit data o uživatelích":

  1. Z menu vyberte Nastavení / Sady práv.
  2. V seznamu vyberte libovolnou sadu a klikněte na tlačítko Práva v sadě v jejím řádku. Otevře se stránka pro přidělování jednotlivých oprávnění.
  3. Ve stromu oprávnění vyhledejte námi požadovanou položku "Měnit data o uživatelích" - Nastavení / Uživatelé / Měnit data o uživatelích. Bez ohledu na to, zda je oprávnění přiděleno nebo ne, najeďte kurzorem (myší) na název této položky. Zobrazí se interní název daného oprávnění (UserFileEdit):
  1. Poznamenejte si interní název a tlačítkem Storno se vraťte do seznamu Sady přístupových práv. Nad seznamem klikněte na tlačítko Rozpis práv.
  2. V seznamu Rozpis přidělených práv nastavte filtr (např. zadáním do vyhledávacího pole) pro interní název oprávnění (v našem příkladu zadáme text UserFileEdit do vyhledávacího pole seznamu). V seznamu se zobrazí všichni uživatelé, kteří mají přiděleno hledané oprávnění a současně i informace, prostřednictvím které sady práv jej mají přiděleno.
Potřebná oprávnění
K provedení tohoto postupu je potřeba mít oprávnění Nastavení / Sady práv / Rozpis přidělených práv.


Jak hodnotíte článek?