Prohlášení poplatníka k dani

Vyplněním Prohlášení poplatníka (známý jako "růžový papír") zaměstnanec potvrzuje způsob odvádění záloh na daň z příjmů a zda bude uplatňovat slevy na dani a daňové zvýhodnění na děti. Toto prohlášení může zaměstnanec podepsat vždy maximálně jednou v měsíci u jednoho zaměstnavatele (to platí i v případě změny zaměstnání během měsíce), bez ohledu na to, jestli pracuje na základě hlavního pracovního poměru, dohody o provedení práce nebo dohody o pracovní činnosti.

V prohlášení uvedete, jakým způsobem si přejete danit svoji mzdu. Můžete požádat o různé slevy a zvýhodnění a doložit, že na ně máte nárok. Zaměstnavatel v takovém případě bude každý měsíc odvádět zálohy na daň a po uplynutí roku se provede roční zúčtování a vyrovnání přeplatku nebo nedoplatku. Máte-li více zaměstnavatelů současně, můžete o uplatnění slev na dani žádat pouze u jednoho z nich. Podle výše příjmů se můžete rozhodnout, u kterého je to pro Vás výhodnější.

Po vyplnění prohlášení jej odešlete do účtárny. Účtárna provede kontrolu, zda máte doloženy nároky na slevy, které požadujete a případně Vám prohlášení vrátí k upřesnění. Pokud je vše v pořádku, prohlášení se považuje za učiněné a účtárna se jím řídí při měsíčním zpracování mezd. Pokud prohlášení nevyplníte nebo neodešlete, bude účtárna postupovat tak, jako byste o slevy na dani nežádal/a.

Protože toto prohlášení vyplňuje každý zaměstnanec sám, připravili jsme video návod, který zaměstnance provede kompletním vyplněním.


Jak hodnotíte článek?