Mzdové listy

Změníl(a) - Martina Dufková

V rámci ročního zpracování je možné vytisknout hromadně mzdové listy.

V záhlaví stránky je umístěna lišta pro nastavení filtrů, kde je možné zvolit období a společnost (v případě holdingu). Dále je možné zpracování omezit na konkrétní mzdovou účetní, případně na oddělení společnosti. Po pravé straně lišty je ikona pro přepnutí do číselníků mezd.

Postup pro tisk mzdových listů:

  1. Z menu vyberte Mzdy / Roční zpracování / Mzdové listy.
  2. Vyberte zaměstnance, kterému chcete mzdový list vytisknout. Pokud si přejete vytisknout mzdové listy všem zaměstnancům, zatrhněte check-box u příjmení a jména v záhlaví seznamu. Tím se označí všichni zaměstnanci.
  3. Potvrďte tisk tlačítkem Tisknout.
  4. Otevře se formulář, kde je možné zvolit za jaké období (rok a měsíce v roce) si přejete mzdový list vytisknout. Automaticky se přednabízí rok, na který jste nastavení v záhlaví stránky. Při hromadném tisku je možné zvolit, jak se budou mzdové listy řadit (dle jména a příjmení nebo dle osobního čísla).

  1. Vše potvrďte tlačítkem OK. Mzdový list se vám stáhne do souboru ve formátu PDF, odkud je možné ho vytisknout.

Hromadný tisk mzdových listů při počtu větším než 10 se z důvodu časové náročnosti provádí na pozadí (podobně jako např. sestavení mezd). Po spuštění hromadné úlohy pak bude uživatel moci i nadále pracovat s aplikací plusPortal. Průběh úlohy („Tisk mzdových listů“) lze sledovat v centrálním inboxu (zvoneček vpravo nahoře).

V případě hromadného tisku se vytvoří jeden PDF soubor, který obsahuje mzdové listy pro vybrané/označené zaměstnance, případně také soupis zaměstnanců (pokud byla tato možnost vybraná). Tento výsledný pdf soubor s požadovanými mzdovými listy si po dokončení operace uživatel stáhne pomocí tl. Stáhnout mzdové listy hned vedle tlačítka pro tisk.

Po stažení výsledného pdf souboru dojde k okamžitému zneviditelnění odkazu.

Mzdové listy jednotlivým zaměstnancům je možné také tisknout v měsíčním zpracování (Menu / Mzdy / Měsíční zpracování / Kontrola zaměstnanců / Tisk / Mzdový list) nebo přímo z karty zaměstnance ze záložky Zpracování mzdy.
V číselníku mzdový složek se pro jednotlivé složky určuje, v které části mzdového listu se budou složky tisknout.


Jak hodnotíte článek?