Zahraniční cesta

Zadání zahraniční cesty probíhá podobně jako zadání cesty tuzemské.

Specifika zahraniční cesty:

  • U místa jednání, místa zahájení a ukončení je vyžadováno doplnit stát, který musí existovat v číselníku států.
  • Pro daný stát musí být definované sazby zahraničního stravného.
  • Každý úsek průběhu cesty musí náležet jednomu státu. Hranicí úseku jsou obvykle hraniční přechody nebo letiště. Při přechodu hranic musí být čas odjezdu z hranic shodný s časem příjezdu na hranice (vyznačeno barevně v obrázku níže - jeden úsek končí v 10:00, další úsek musí začínat 10:00). Celková doba pobytu v zahraniční (v jednom státě) může být zapsána jedním úsekem.
  • Stravné a kapesné se spočítá v měně, která je pro stát určena v číselníku Sazby pro zahraniční stravné.
  • Při zadávání poskytnutých jídel musíte zvolit také stát, kde bylo jídlo poskytnuto.

Stejně jako u tuzemské pracovní cesty lze zadat dobu práce, kdy dojde k přerušení pracovní cesty a vznikne neodpracovaná doba, nebo vznikne práce přesčas.

Tlačítkem Zvolit měnu k proplacení nastavíte, v jakých měnách požadujete vyúčtování.  Částky budou přepočteny na požadovanou měnu kurzem platným ke dni zahájení cesty či kurzem směny, pakliže během pracovní cesty došlo k výměně peněz.


Jak hodnotíte článek?