Nastavení pohotovosti

Nastavení pohotovosti ve vyhodnocení docházky znamená zpětné zaznamenání toho, kdy zaměstnanec držel pohotovost. Pohotovost se uplatní jen v době volna zaměstnance. Systém umí evidovat více druhů pohotovostí.

Pro zadanou pohotovost vznikne samostatný sloupec Pohotovost (v pravé části představující kalendář s detailními informacemi jednotlivých dní):

Potřebná oprávnění
Stránka pro vyhodnocení docházky je vedoucím dostupná pouze tehdy, pokud je roli vedoucího přiděleno oprávnění Docházka / Vyhodnocení docházky. Úpravy na stránce jsou podmíněny právem Docházka / Vyhodnocení docházky / Povolit úpravy docházky. Pro zaměstnance je stránka pro vyhodnocení zpřístupněna, pokud je roli zaměstnance přiděleno oprávnění Docházka / Moje docházka. Úpravy na stránce jsou podmíněny právem Docházka / Moje docházka / Vyhodnocení docházky / Povolit úpravy docházky. Zadání pohotovosti (a její zrušení) nelze v okně ovladače skrýt. Je aktivní vždy.

Zadání pohotovosti

  1. V okně ovladače vyberte pro zvolený den (může jich být i více) volbu Nastavit pohotovost.
  2. Zvolte, o jakou pohotovost se jedná. Pohotovost lze nastavit v zadaných dnech, případně časech. Zaškrtnutím volby "Nepřetržitě" (tj. od půlnoci do půlnoci) se pohotovost uplatní ve zvolené dny v době volna zaměstnance. Při zadání časů od 00:00 do 00:00 se jedná také o celodenní pohotovost, která se uplatní mimo směny.
  3. Po stisku tlačítka Uložit se ve sloupci Pohotovost objeví počet hodin pohotovosti pro zvolený druh pohotovosti.

Zrušení pohotovosti

Pohotovost lze zrušit pomocí volby Zrušit v okně ovladače.

  1. V okně ovladače vyberte pro zvolený den (může jich být i více) volbu Zrušit.
  2. V nabídce toho, co je možné rušit, zvolte Zrušit pohotovost. Po uvedení dnů Od a Do, ve kterých má být pohotovost zrušena, a po stisku tlačítka Uložit dojde ke zrušení pohotovosti ve zvoleném intervalu (v rozsahu zadaných dní).


Jak hodnotíte článek?