Příprava formuláře

Hlavním úkolem personalisty při hodnocení zaměstnanců je řízení hodnocení. Spočívá v přípravě hodnocení, jeho spuštění, sledování průběhu a následném vyhodnocení a ukončení. Postup řízení hodnocení se liší podle toho, zda se jedná o zcela nové hodnocení (první hodnocené období) nebo, zda plánujeme navazující období již dříve konaného hodnocení.

Zavedení nového hodnocení

 1. Jděte na Menu / Hodnocení / Řízení hodnocení.
 2. Zvolte tlačítko Zavést nové hodnocení.
 3. Vyplňte požadované údaje a zvolte OK.

Příprava formuláře pro hodnocení

Hodnocení probíhá pomocí vyplnění formuláře hodnotitelem. Obsah formuláře však určuje personalista.

 1. V menu vyberte Hodnocení / Řízení hodnocení.
 2. Pro zvolené hodnocení vyberte možnost Připravit formulář.

Formulář je rozdělen do několika oddílů. Každý oddíl může mít jinou stupnici pro vyhodnocení a může obsahovat jeden z následujících typů obsahu:

 • Hodnocení stanovených kritérií - seznam kritérií, společných pro všechny hodnocené zaměstnance v rámci tohoto hodnocení.
 • Hodnocení kompetencí dle pracovní pozice - doplní se do formuláře automaticky podle pracovní pozice hodnoceného zaměstnance.
 • Hodnocení cílů zaměstnance - doplní se do formuláře automaticky podle stanovených cílů.
 • Cíle pro další období -zde je možné zadat cíle stanovené na další období v rámci aktuálního hodnocení.
 • Dotazník - umožní získat informace od zaměstnance, a to formou dotazníkového šetření. Např. v hodnoticím formuláři je možné dotázat se zaměstnance na zájem o školení, získat informaci s odpovědí ANO/NE anebo zapsat prostý text.
Získání informace, která se týká zjištění zájmu o školení, je propojené s modulem Vzdělávání. Je potřeba mít zakoupený licenční klíč pro modul Vzdělávání. Při evidování požadavků ve vzdělávání je důležité zatrhnout pole Nabízet školení ve formuláři pro hodnocení pro zjištění zájmu. Poté se budou v dotazníkové části Školení nabízet vybrané požadavky na školení.
 1. Přidejte do formuláře požadované oddíly. Oddíly můžete přetažením myší přesouvat a měnit tak jejich pořadí ve formuláři. Pro lepší názornost můžete jednotlivé oddíly barevně odlišit. Všechny provedené změny se ihned ukládají.


Jak hodnotíte článek?