Prodloužení platnosti rozvrhu

Změníl(a) - Vladimír Koutný

Rozvržení směn u pracovní doby se vždy vytváří na omezenou dobu (u pravidelného rozvržení např. tři roky dopředu). V seznamu rozvrhů směn je pak u každého rozvrhu možné zobrazit, na jak dlouho je vytvořeno jeho rozvržení směn.

Existující rozvržení směn lze v případě potřeby prodlužovat, a to buď ručně nebo automaticky.

Ruční prodloužení platnosti rozvržení směn

V případě potřeby "protáhnout" některé rozvržení směn, při zachování stále stejného koloběhu směn, postupujte takto:

  1. Otevřete seznam rozvrhů směn výběrem položek v Menu / Nastavení / Číselníky a nastavení / Volno nebo Docházka nebo Mzdy, podle toho, které moduly používáte. Ve stránce s číselníky daného modulu vyhledejte oddíl Pracovní doba klikněte na číselník Rozvrhy směn.
  2. V seznamu vyhledejte řádek, u kterého chcete prodloužit exitující rozvržení směn a klikněte na odkaz rozvržení směn na konci řádku. Otevře se rozvržení směn u vybraného rozvrhu.
  3. Ve stránce s rozvržením směn klikněte na rozbalovací tlačítko Upravit a vyberte volbu Vygenerovat rozvržení do roku...
  4. V panelu, který se zobrazí, zadejte do kterého roku (včetně) si přejete rozvržení prodloužit a případně upravte, co se má dít ve svátek (zda nastavit volno nebo směnu).
  5. Nakonec klikněte v panelu na tlačítko OK a tím je rozvrh prodloužen.

Automatické prodlužování rozvržení směn

Častěji než ruční prodlužování rozvržení směn se v praxi používá automatické prodlužování. To je založeno na principu využití tzv. naplánovaných úloh. Program umožňuje na pozadí opakovaně spouštět různé vestavěné úlohy, kde lze u každé úlohy nastavit, jak často má být spouštěna.

Chcete-li využívat tento způsob, povolte naplánovanou úlohu pro automatické prodlužování rozvrhů směn a nastavte režim jejího spouštění. Program pak bude udržovat rozvrhy směn stále aktuální. Postup zapnutí úlohy:

  1. Jděte na stránku Menu / Nastavení / Správa konfigurace.
  2. Otevře se stránka pro nastavování provozních parametrů programu. Ve stránce přejděte na záložku Naplánované úlohy. Seznam záložek je při levém okraji stránky.
  3. V seznamu naplánovaných úloh vyhledejte sekci Základní modul a řádek Prodloužení rozvrhů směn do konce následujícího roku. Klikněte na tlačítko pro editaci na konci řádku.
  4. V panelu pro nastavení naplánované úlohy určete frekvenci spouštění (např. jednou za 12 měsíců od 1. prosince).
  5. Nakonec vše uložte tlačítkem OK.
V sytému musí být aktivována služba pro spouštění naplánovaných úloh.


Jak hodnotíte článek?