Pracovní týmy

Změníl(a) - Vladimír Koutný

Každý zaměstnanec je začleněn na nějakou organizační jednotku a má stanoveného svého nadřízeného prostřednictvím pracovního zařazení, resp. prostřednictvím své pracovní pozice. Vzniká tak organizační struktura obsazená zaměstnanci.

Vedle toho lze v plusPortalu seskupovat zaměstnance do stálých nebo dočasných pracovních týmů napříč organizační strukturou. Zaměstnanec je tak v rámci svého pracovního zařazení ukotven na konkrétní pracovní pozici, ale vedle toho může být členem např. dočasného týmu, který má na starost výběr a implementaci nového sw. V rámci pracovního zařazení má svého "stálého" vedoucího a v rámci týmu může mít dalšího vedoucího s oprávněními jen pro určitou oblast. S pomocí týmů lze vytvářet maticové organizační struktury.

Správu týmů naleznete v menu na pozici: Zaměstnanci / Pracovní týmy.

O každém týmů lze evidovat několik základních údajů a následně jeho složení.

Zkratka

Jednoznačné, zkrácené označení týmu.

Název

Plný název týmu. Nabízí v různých rozbalovacích seznamech pro výběr týmu.

Popis

Doplňující informace, popisující účel týmu.

Vytvoření a správa týmu

Vytvoření týmu je rozděleno na dva kroky. V prvním kroku je třeba zadat základní údaje popisující tým a v následném kroku se do týmu začlení konkrétní zaměstnanci. Oddělení definice týmu od správy jeho členů umožňuje snadněji spravovat složení již existujících týmů. Při vytvoření týmu postupujte takto:

  1. Otevřete stránku se seznamem týmů - např. položkami menu Zaměstnanci / Pracovní týmy.
  2. Tlačítkem pro přidání nového řádku nad seznamem, otevřete stránku pro vyplnění základních údajů o týmu a uložte je.
  3. Vyhledejte v seznamu nově přidaný řádek a klikněte v něm na tlačítko Nastavit. Otevře se stránka pro správu členů týmu. Je rozdělena na dvě poloviny. V levé polovině je seznam zaměstnanců, které můžete do týmu přidat, v pravé části je seznam zaměstnanců, kteří již jsou členy týmu. V obou seznamech můžete filtrovat a používat nástroje pro správu seznamu.
  4. Pro přesun zaměstnanců z levé části do pravé nebo opačně je nejdříve označte - např. přetažením myší nebo zaškrtnutím zaměstnance v prvním sloupci a následně klikněte na tlačítko pro přesun na druhou stranu, které je nad každým seznamem.

Využití týmů

Seskupování zaměstnanců do týmů lze využít jednak pro evidenční účely, ale lze si s jejich pomocí usnadnit i některé úkony.

V situacích, kdy potřebujete některému zaměstnanci přidělit určitou pravomoc vůči všem zaměstnancům, si sestavte skupinu ze všech aktivních zaměstnanců a následně ji použijte pro nastavení vůči komu může zaměstnanec pravomoc uplatnit.

V rámci školení a vzdělávání zaměstnanců si můžete sestavit tematicky orientované skupiny zaměstnanců napříč organizační strukturou a pro tyto skupiny můžete připravit vzdělávací akce a termíny.


Jak hodnotíte článek?