Verze 4.02.30 (vystavená 21.12.2023)

Změníl(a) - Marie Jelečková

Personalistika

Umožnění ručního číslování pracovních míst

Byla přidána možnost ručního číslování pracovních míst. Doposud se pracovní místa číslovala automaticky. Nastavení způsobu číslování lze provést v nastavení Personalistiky (Nastavení / Číselníky a nastavení / Personalistika / Personalistika - nastavení / Způsob přidělování pracovní pozice).

Číslování pracovních míst lze provést při založení nového pracovního poměru (Zaměstnanci / Personální evidence / Nová karta) se založením pracovní pozice nebo při vytvoření/editaci pracovního místa (Organizace / Oddělení a místa).

Úprava výběru v Hlášení cizinců

Byl upraven výběr dat (Zaměstnanci / Hlášení cizinců) tak, aby nedocházelo k množení řádků v seznamu.

Dále byla opravena tvorba XML souboru při vkládání adresy pobočky, pokud má zaměstnavatel sídlo v zahraničí.

Oprava stornování připravované změny na kartě zaměstnance

Na kartě zaměstnance (Zaměstnanci / Personální evidence / Karta zaměstnance) je opraveno zrušení připravované změny (šipka zpět):

Docházka

Vkládání vyrovnání přestávky

Byl upraven předpis pro vkládání automatického zdůvodnění "vyrovnání přestávky" tak, že nyní bere ohled i na zdůvodnění započítávající se do odpracované doby, které ale zároveň nemají nastaven pouze účel položky "ostatní účely". Nyní se tedy například počítá i s položkami, který zdůvodňují nepřítomnost, ale zároveň se započítávají do odpracovaných hodin jako Homeoffice, apod.

Vyrovnání přestávky se nyní vkládá při přerušení odpracované doby ve dni do 30 min na místo úseků označených jako "Chybí nezdůvodněno". V případě negativní docházky se vyrovnání přestávky vkládá na místo úseků označených jako "Přítomnost v rámci směny".

Mzdy

Změna sazeb od roku 2024

Od roku 2024 dochází ke změně sazeb pro výpočet mezd:

• Výše hrubé minimální mzdy za měsíc: 18 900 Kč

• Výše hrubé minimální mzdy za hodinu: 112,50 Kč

• Min. vyměřovací základ: 18 900 Kč

• Max. základ pro státní pojištěnce: 15 440 Kč

• Sazba SP zaměstnanec: 7,1 %

• Max. vyměřovací základ: 2 110 416 Kč

• Hranice měsíčních příjmů pro zvýšenou sazbu zálohové daně: 1 582 812 Kč

• Normativní náklady na bydlení jednotlivce: 14 197 Kč

• Maximální vyměřovací základ pro uplatnění slevy (sleva na pojistném): 65 951 Kč

• Maximální mzda za odpracovanou hodinu (sleva na pojistném): 506 Kč

• Sleva na studenta: 0 Kč

Zaručená mzda:

Skupina Hodinová mzda Měsíční mzda

1 112,50 Kč 18 900 Kč

2 116,10 Kč 19 500 Kč

3 126,80 Kč 21 300 Kč

4 129,80 Kč 21 800 Kč

5 143,30 Kč 24 100 Kč

6 158,20 Kč 26 600 Kč

7 174,70 Kč 29 400 Kč

8 225,00 Kč 37 800 Kč

Redukční hranice pro výpočet nemocenských dávek (Dávky nem. poj. / Způsob proplácení dávky v jednotlivých dnech jejího trvání)

a) první redukční hranice pro úpravu denního vyměřovacího základu činí 1 466 Kč,

b) druhé redukční hranice pro úpravu denního vyměřovacího základu činí 2 199 Kč,

c) třetí redukční hranice pro úpravu denního vyměřovacího základu činí 4 397 Kč.

Redukční hranice pro výpočet náhrady za nemoc

a) první redukční hranice pro výpočet náhrady činí 256,55 Kč,

b) druhé redukční hranice pro výpočet náhrady činí 384,83 Kč,

c) třetí redukční hranice pro výpočet náhrady činí 769,48 Kč.

Zrušení kontroly vyplnění kódu zaměstnavatele u penzijních fondů a fondů životního pojištění

Byla zrušena kontrola na vyplněnost kódu zaměstnavatele u penzijních fondů či fondů životního pojištění, které se nastavují v Registraci zaměstnavatele u institucí (Číselníky a nastavení / Mzdy / Registrace zaměstnavatele u institucí). Kód zaměstnavatele není povinný.

1. Přímo v registraci zaměstnavatele u institucí bylo zrušeno červené hlášení 'Chybí' v případě nevyplněného kódu zaměstnavatele u sekcí Registrace u penzijních fondů a Registrace u životního pojištění.

2. Samotná kontrola se prováděla při vstupu do měsíčního či ročního zpracování mezd a dalších mzdových seznamů. Nyní tedy již nebude uživatel upozorňován na nevyplněný kód zaměstnavatele u fondů.

Lékařské prohlídky

Revize automatického vytváření periodických prohlídek

Stanovení termínu další periodické lékařské prohlídky vychází z nastavení personalistiky (Nastavení / Číselníky a nastavení / Personalistika / Sekce Personalistika /Personalistika – nastavení), kde jsou v sekci Lékařské prohlídky uvedeny volby, které určují, vůči jakému datu se vyhodnocuje věk zaměstnance při vytváření další periodické prohlídky:

• ve lhůtě od plánovaného termínu předchozí prohlídky – věk zaměstnance se vyhodnocuje vůči datu plánovaného termínu předchozí prohlídky;

• ve lhůtě od skutečného termínu provedení předchozí prohlídky – věk zaměstnance se vyhodnocuje vůči datu provedení předchozí prohlídky.

Určení periody prohlídky u zaměstnance je stanoveno s ohledem na věk zaměstnance a stanovené profesní riziko (např. práce v noci a věk zaměstnance> = 50 let). Zde za určitých okolností docházelo k tomu, že i přesto, že zaměstnanec vůči datu vyhodnocení již dosáhl věkové hranice, tak se vzala perioda platná před dovršením daného věku. Šlo o situace, kdy věk zaměstnance byl vůči datu vyhodnocení roven věkové hranici. Dané chování bylo upraveno.

Příklad vyhodnocení aktuálního stavu

Zaměstnanec přiřazen riziko „práce v noci“, kterému je nastaveno (Nastavení / Číselníky a nastavení / Personalistika / Sekce Lékařské prohlídky / Druhy činností):

• Perioda kontroly před dosažením zadaného věku [roky]: 2,

• Perioda kontroly po dosažení zadaného věku [roky]: 1,

• Věková hranice: 50.

Pokud zaměstnanec vůči datu vyhodnocení nedovršil věk 50 let (věk je <50 let), tak se vezme perioda 2 roky.

Pokud zaměstnanec vůči datu vyhodnocení již dovršil 50 let (věk je> = 50 let), tak se vezme perioda v délce 1 roku.

Vzdělávání

Oprava přiřazování školení zaměstnancům na základě cílových skupin

Bylo opraveno přiřazování školení zaměstnancům na základě cílových skupin, kdy v definici cílové skupiny (Vzdělávání / Cílové skupiny) byl definován Zaměstnavatel a zákazník používá v organizaci pobočky.

Stravenky

Oprava hromadného nastavení nároku

Byla provedena oprava hromadného nastavení nároku na stravenky, pokud záznam neexistuje, vytvoří se (Zaměstnanci / Seznam smluv / tlačítko Změna smlouvy / Nárok na stravenky - pro plnou personalistiku nebo Nastavení / Číselník zaměstnanců / tlačítko Akce / Nastavení nároku pro stravenky - pro jednoduchou personalistiku).

Zobrazení typu nároku na stravenky v seznamu

V seznamech (Zaměstnanci / Seznam smluv - pro plnou personalistiku nebo Nastavení / Číselník zaměstnanců - pro jednoduchou personalistiku) byla doplněna možnost zobrazit typ přiděleného nároku na stravenky.

Změna přístupových práv

Nastavení práva pro sekci Stravenky v osobní kartě je nyní dostupné i v případě, že není zakoupen modul Mzdy.

Totéž platí pro nastavení sekce Stravenky v záložce Nastavení osobní karty (Nastavení / Číselníky a nastavení / Personalistika / Personalistika / Typy pracovních poměrů / detail).

V případě, že je modul Mzdy zakoupen, je doplněno nastavení práva pro stránku Nároky na stravenky (Nastavení / Číselníky a nastavení / Nastavení nároku na stravenky / Nárok na stravenky).

Předvolby typu stravenek pro nový nástup

V číselníku Nastavení / Číselníky a nastavení / Personalistika / Typy pracovních poměrů lze v detailu nastavit, zda pro nový pracovní poměr bude u pracovní smlouvy vybráno konkrétní nastavení pro stravenky.

Při přípravě nástupu se nyní kopíruje nastavení pro stravenky podle typu pracovního poměru.

Stravování

Oprava filtrace

Bylo opraveno filtrování dat podle filtru zabudovaného v seznamu (např. objednávek jídel Stravování / Objednávky jídel) v případě, že je do filtru zadáno datum, které začíná nulou.


Jak hodnotíte článek?