Prezenční školení - vypsání termínů

K připravené vzdělávací akci je umožněno naplánovat libovolný počet termínů konání.

  1. Z menu vyberte Vzdělávání / Plán akcí.
  2. U konkrétní vzdělávací akce klikněte na tlačítko Přidat termín.
  3. Doplňte datum a čas zahájení (u vícedenních akcí i termín ukončení).
  4. Stanovte datum ukončení registrace pro daný termín.
  5. Do textového pole Časové dispozice doplňte průběh školení (například 8:00-12:00 s přestávkou 10:00).
  6. Doplňte místo konání.
  7. Stanovte max. a min. počet účastníků pro tento termín.
  8. Vyberte / přidejte do číselníku lektora.

Volitelně lze u konkrétních termínů zvolit, zda bude posílán účastníkům email před akcí. Koordinátor zadá text e-mailů a číslo představující počet dnů před zahájením akce, kdy bude tento e-mail účastníkům rozeslán. Účastníkům lze poslat událost i do kalendáře. Tato volba se přebírá z nastavení modulu Vzdělávání a lze ji u daného termínu změnit (zaktivnit / zneaktivnit, případně upravit výchozí text).

  1. Vše potvrďte tlačítkem OK.

V případě vzdělávací akce s několika termíny celý proces zopakujte.

Zveřejnění termínů

Termíny na vzdělávací akci lze zveřejnit jednotlivě nebo hromadně. Jednotlivé zveřejnění se provádí ikonou vysílače, která je k dispozici pro každý termín zvlášť. Po zveřejnění tato ikona zmizí a je nahrazena ikonou pro zrušení zveřejnění. U zveřejněného termínu se dále objeví termín, od kterého je školení zveřejněno.

Pro hromadné zveřejnění je možné využít tlačítko Zveřejnit termíny v záhlaví školení, pro hromadné zrušení tlačítko Stáhnout zveřejnění.

Pro jednoduchou orientaci jsou zveřejněné termíny propsány zeleně, zatímco dosud nezveřejněné červeně.

K dispozici je také volba pro automatické zveřejnění termínů. Lze tak dopředu naplánovat automatické zveřejnění termínu v předem daný den. Pro naplánování slouží ikona hodin (vedle zveřejnění termínu). V dialogu se zadají parametry pro automatické zveřejnění. Samotné zveřejnění je poté prováděno novou naplánovanou úlohou Automatické zveřejnění termínů, jejíž periodické spouštění je potřeba naplánovat a povolit (doporučujeme např. s jednodenní periodou ve zvolený čas).


Jak hodnotíte článek?