Evidence vzdělávání podřízených

Zaměstnanec s oprávněním vedoucího pracovníka má k dispozici přehled o vzdělávání svých podřízených na stránce dostupné z Menu / Vzdělávání / Záznamy o vzdělávání. Jedná se o seznam záznamů o vzdělávání zaměstnanců, vůči kterým má přidělenou pravomoc Zobrazit záznamy o vzdělávání jako vedoucí.


Jak hodnotíte článek?