Svátky

Změníl(a) - Vladimír Koutný

Při rozvrhování směn v kalendáři je praktické zobrazit, ve kterých dnech jsou svátky a kdy je pracovní den. Z toho důvodu se v systému udržují číselníky svátků pro jednotlivé země či oblasti.

Oblasti pro dny volna

Protože zaměstnavatel může mít více poboček a některé se mohou nacházet v různých státech, umožnuje program udržovat svátky pro různé státy resp. oblasti, protože v některých státech existují oblasti nebo dokonce obce s vlastním rozvržením svátků.

Pro každou oblast definujeme rozložení svátků v rámci roku.

Oblasti svátků je vhodné nastavit ještě před tím, než začnete vytvářet první rozvrh. Program se proto dodává s jednou naplněnou oblastí svátků - Česká republika. V rámci státních svátků České republiky určí program automaticky v každém roce také termíny velikonočních svátků.

V jiných oblastech nebo u jiných pohyblivých svátků si však musíte jejich termín zadat pro každý rok ručně.

Promítnutí svátků do rozvrhu směn

U každého rozvrhu směn, který budete v programu udržovat, nastavte kromě jiného také oblast svátků, podle které se v daném rozvrhu směn promítnou svátky. V mezinárodním prostředí, kde např. využíváte jednotnou pracovní dobu 7:00 – 15:30 budete potřebovat více rozvrhů podle oblastí svátků. Příklad:

-          40 h týdně, 5 prac. dnů – Česká republika

-          40 h týdně, 5 prac. dnů – Slovensko

Zaměstnancům na české pobočce přiřadíte první rozvrh směn, zaměstnancům slovenské pobočky pak druhý rozvrh směn. I když jsou oba rozvrhy co do rozvržení směn stejné, liší se rozvržením svátků.

Přidání oblasti svátků

Program má automaticky nastavenou jako oblast pro dny volna Českou republiku. Potřebujete-li vložit jiný stát/oblast, jděte do číselníků Oblasti pro dny volna (Menu / Nastavení / Číselníky a nastavení / Volno nebo Docházka nebo Mzdy podle toho, který modul používáte / oddíl Pracovní doba / číselník Oblasti pro dny volna). Zde pomocí ikony + nad seznamem vložíte novou oblast a vše potvrdíte tlačítkem OK. Nová oblast bude přidána na seznam a zde přímo pomocí tlačítka Rozpis dnů volna můžete vstoupit do číselníku Dny volna, kde jednotlivé svátky nadefinujete.

Dny volna

Státní svátky se udržují v samostatném číselníku Dny volna, který je dostupný z hlavního menu Nastavení / Číselníky a nastavení / Volno nebo Docházka nebo Mzdy podle toho, který modul používáte / Pracovní doba / Dny volna.

Číselník pro dny volna je také dostupný dostupný z číselníku Oblasti pro dny volna (Menu / Nastavení / Číselníky a nastavení / Volno nebo Docházka nebo Mzdy podle toho, který modul používáte / oddíl Pracovní doba / číselník Oblasti pro dny volna). Přímo z číselníku je možné pomocí tlačítka Rozpis dnů volna vstoupit do detailního rozpisu státních svátků.

Jak již bylo popsáno výše, číselník je automaticky dodáván s vyplněnými dny volna v České republice. Pro vložení dnů volna v jiném státě/oblasti je potřeba vybrat oblast z roletky (oblast vkládáte v číselníku Oblasti pro dny volna) a pomocí ikony + vložit potřebné státní svátky (nadefinujete den v měsíci, měsíc a název svátku).

Kopírování státních svátků do dalších let

V číselníku Dny volna můžete definované státní svátky rozkopírovat na několik let dopředu. Slouží k tomu filtr pro výběr roku a tlačítko Kopírovat umístěné v horní části stránky.

Pokud používáte naplánovanou úlohu pro prodloužení rozvrhů směn do konce následujícího roku (Nastavení / Správa konfigurace / Naplánované úlohy / Základní modul / Prodloužení rozvrhů směn do konce následujícího roku), je nutné mít státní svátky dopředu nadefinované v číselníku Dny volna.


Jak hodnotíte článek?