Přehled cest a nákladů

Aplikace plusPortal umožňuje sestavit dva druhy přehledů o pracovních cestách - přehled cest a přehled nákladů.

Přehled cest

Přehled všech pracovních cest můžete zobrazit na stránce dostupné z menu Pracovní cesty / Přehledy / Přehled cest. Zobrazené údaje můžete přenést do Excelu nebo kopírovat do schránky a dále s nimi pracovat dle vašich potřeb. Přednastaven je seznam všech pracovních cest ve všech stavech. Lze si nadefinovat vlastní zobrazení dle vašich preferencí a potřeb. Návod jak takový seznam vytvořit najdete ve video návodu zde.

Potřebná oprávnění
Přehled cest je možné zobrazit pouze tehdy, pokud je uživateli přiděleno příslušné oprávnění Pracovní cesty / Přehledy / Přehled cest.

Přehled nákladů

Jako podklad pro účtování pracovních cest slouží stránka Přehled nákladů, kterou si zobrazíte z menu volbami Pracovní cesty / Přehledy / Přehled nákladů.

Po zadání roku a měsíce se zobrazí jednotlivé složky, které byly v zadaném období vyúčtovány. Jedná se o tyto složky: záloha, výdaj, stravné, kapesné, náhrada za km, náhrada za PHM a vyúčtování. U položky "Výdaj" se dále rozlišuje druh výdaje a způsob platby. Zobrazená data můžete přenést do Excelu nebo kopírovat do schránky. Lze si nadefinovat i vlastí zobrazení dle vašich preferencí a potřeb. Návod jak takový seznam vytvořit najdete ve video návodu zde.

Potřebná oprávnění
Přehled nákladů je možné vidět pouze tehdy, pokud je uživateli přiděleno příslušné oprávnění Pracovní cesty / Přehledy / Přehled nákladů.


Jak hodnotíte článek?