Nastavení hodnotitelů

Personalista je obvykle ten, kdo říká kdy, jak, kdo bude hodnotit a koho se hodnocení bude týkat. Hodnocení může být i vícenásobné, tedy jednoho zaměstnance hodnotí několik hodnotitelů v samostatných formulářích. Při určování hodnotitelů má personalista na výběr tyto možnosti:

 • Samohodnocení - zaměstnanec hodnotí sám sebe.
 • Hodnocení vedoucím - zaměstnance hodnotí jeho nadřízený – uplatňuje se vztah pracovních pozic (vztah nadřízenosti-podřízenosti).
 • Hodnocení jiným uživatelem - hodnotitelem může být jakýkoli uživatel aplikace i bez pracovní smlouvy. Tím lze například zákazníkům umožnit hodnocení zaměstnanců.
 • Hodnocení více hodnotiteli - hodnotitelem může být více jakýchkoliv uživatelů. Pro každého hodnotitele touto volbou vznikne samostatný formulář pro jednoho hodnoceného.

Nastavení hodnotitele:

 1. V menu zvolte Hodnocení / Řízení hodnocení.
 2. Zvolte konkrétní hodnocení a vyberte možnost Kdo koho hodnotí.
 3. Ze seznamu zaměstnanců vyberte/označte ty, kteří budou hodnoceni.
 4. Využijte tlačítka pro práci se seznamem a vyberte hodnotitele:
 • Samohodnocení;
 • Hodnotí vedoucí - nastaví se hodnotitel / vedoucí podle vztahu nadřízenosti / podřízenosti;
 • Hodnotí vybraný zaměstnanec - lze i hromadně u vybraných zaměstnanců zvolit vybraného zaměstnance, který bude hodnotitelem;
 • Vybrat více hodnotitelů - lze vybrat více zaměstnanců, kteří se budou podílet na hodnocení daného zaměstnance;
 • Zrušit nastavení hodnotitele - výběrem zaměstnance/zaměstnanců můžete veškeré nastavené hodnotitele zrušit.
 1. V seznamu Kdo koho hodnotí dojde k doplnění jména hodnotitele do sloupce hodnotitel. Nastavení hodnotitelů je možné překontrolovat a upravit dle potřeb.


Jak hodnotíte článek?