Implementační postup modulu Nábor

Změníl(a) - Lucie Mácová

V rámci implementace modulu Nábor je třeba projít následující kroky:

  1. Všem rolím (Náborář, Vedoucí pracovník, Zaměstnanec, Administrátor...) přiřadit potřebná práva - viz článek Přidělování oprávnění zaměstnancům.
  2. Projít základní nastavení a nastavit fungování modulu dle Vašich preferencí: Menu / Nastavení / Číselníky a nastavení / Nábor / Nábor - nastavení.
  3. Zkontrolovat a případně doplnit číselníky modulu Nábor: Menu / Nastavení / Číselníky a nastavení / Nábor.
  4. Určit místo na disku, kde se budou vytvářet složky s dokumentací jednotlivých kandidátů a kořenovou složku zapsat do systému: Menu / Nastavení / Číselníky a nastavení / Nábor / Nábor - nastavení / Obecné.
  5. Zadat e-mailové adresy pro běžnou korespondenci s kandidáty (nepovinné).
  6. Pokud chcete propojit Kariérní stránky (webové stránky s odkazem na volná pracovní místa/kariéru), lze nastavit propojení s inzercí zde. Ve většině případů je třeba spolupráce s tvůrcem webových stránek.


Jak hodnotíte článek?