Docházka pro mzdy

Změníl(a) - Martina Dufková

Stránka Docházka pro mzdy slouží mzdové účetní, případně pracovníkovi, který uzavírá docházky a připravuje podklady pro přenos do mezd. Slouží tedy k zobrazení přehledů uzavřených a neuzavřených docházek za zvolené období.

Stránka je dostupná z menu volbami Docházka / Docházka pro mzdy.

Zobrazená stránka je rozdělena do dvou částí - v levé části obrazovky jsou barevně rozlišené panely umožňující zobrazení jednotlivých typů případů podle stavu docházky (nezpracované případy, případy čekající na uzavření, uzavřené případy a případy celkem). Po kliknutí na název typu případu se v pravé části zobrazí přehled zaměstnanců, kteří do dané kategorie spadají.

Při zobrazení všech případů jsou v seznamu zaměstnanci probarveni barvou, která odpovídá stavu jejich docházky.

  • Červená barva zobrazuje zaměstnance, kteří nemají založenou docházku. Lze u nich využít tlačítko pro hromadnou akci Vyhodnotit docházky a Poslat upozornění, kterým je možné zaslat e-mail o neuzavřené docházce jednotlivým zaměstnancům (v případě, že si schvalují svoji vlastní docházku).
  • Žlutá barva ukazuje zaměstnance, kterým byla docházka založená a je schválená na nižší úrovni (např. vedoucím), případně nebyla schválená do konce měsíce. Zde je možné využít hromadné tlačítko Uzavřít všechny docházky.
  • Zelenou barvou jsou znázorněni zaměstnanci, kterým byla docházka schválená osobou, která uzamyká docházku pro mzdy (z pozice nejvyššího schvalovatele). U těchto docházek je dostupné tlačítko Zrušit uzavření všech docházek.

Z přehledu lze pomocí tlačítka Docházka vstoupit do docházky jednotlivých zaměstnanců (dle nastavených přístupových práv).

Po označení všech nebo jen vybraných zaměstnanců v seznamu v pravé části obrazovky se zobrazí nad seznamem tlačítka pro hromadné změny Schválit, Napsat e-mail zaměstnancům a Zrušit schválení.

Pro zrušení docházek lze využít následující postup:

  1. V seznamu označte zaměstnance, kterým chcete schválenou docházku smazat.
  2. Nad seznamem se zobrazí ikona pro práci s označenými řádky a s počtem označených záznamů.
  3. Z roletky vyberte Smazat označené.

Pokud změníte na osobní kartě zaměstnance jedno ze tří pravidel určujících docházku (rozvrh směn, režim přestávek nebo pravidla docházky) a docházka je již založená, je nutné docházku smazat, aby se změny projevily.


Jak hodnotíte článek?