Stanovení cílů

Pokud má personalista připraveno nové hodnocení a chce v něm využít hodnocení cílů, může stanovit tyto cíle pro první hodnoticí období. Neproběhlo totiž ještě žádné hodnocení, kde by se cíle stanovily a přebíraly se.

Potřebná oprávnění
Stanovit a nastavit nové cíle (ať do prvního, nebo následujících období) je umožněno pouze tehdy, pokud má pracovník příslušené oprávnění Hodnocení / Cíle pro hodnocení / Zadat nebo upravit cíle.

Samozřejmě může také první období proběhnout bez hodnocení cílů, a ty se budou hodnotit až v příštím období.

Pro personalistu platí následující postup stanovení cílů:

  1. Z menu vyberte Hodnocení / Cíle pro hodnocení.
  2. Zvolte tlačítko Přidat nový cíl.
  3. Vyberte ke kterému hodnocení se daný cíl vztahuje.
  4. Zvolte zaměstnance a cíl pojmenujte.
  5. Vyberte milník pro dosažení cíle (milník udává datum, ke kterému se splnění cíle sleduje a současně udává, do které sezóny hodnocení daný cíl spadá, tzn. kdy je (nebo bude) hodnocen).
  6. Zvolte váhu a definujte jakým způsobem budete daný cíl vyhodnocovat.
  7. Vše potvrďte tlačítkem OK.

Zadané cíle se stanou součástí hodnoticího formuláře, který vedoucí pracovník následně před hodnocením vygeneruje.

S patřičnými právy může na stránce Cíle pro hodnocení personalista, vedoucí pracovník nebo sám zaměstnanec přidávat, měnit či mazat cíle na konkrétní hodnocení zadaná v Řízení hodnocení.

Sám zaměstnanec může zadávat cíle také na stránce Hodnocení, pokud má právo Hodnocení / Hodnocení / Editace cílů. Cíle na stránce Hodnocení je umožněno zaměstnanci zadat pouze pokud je konkrétní hodnocení ve fázi Zveřejněno.

Aby bylo možné evidovat cíle na budoucí období (čtvrtletně, pololetně, ročně), nabízí se možnost pro definici milníků. Milník udává datum, ke kterému se splnění cíle sleduje a současně udává, do které sezóny hodnocení daný cíl spadá, tzn. kdy je (nebo bude) hodnocen. Lze tak například stanovovat i dlouhodobější cíle, než jen pro následující sezónu.  

Při zadávání cílů není povinným údajem váha cíle.


Jak hodnotíte článek?