E-learningové školení

Akce, které budou realizované formou e-learningových kurzů, je možné propojit přímo na e-learningový systém. Pokud bude mít zaměstnanec naplánováno absolvování Moodle kurzu, tak může do tohoto kurzu vstoupit přímo z plusPortalu.

Příprava vzdělávací akce typu e-learning

Pro požadavky na školení, které souvisí s celosezónními kurzy v LMS Moodle, se na stránce Plán akcí vytváří speciální on-line kurzy. Tyto kurzy se vytváří na začátku sezóny s pomocí funkce Naplánovat kurzy Moodle:

  • Vytvoří se jednotlivé akce pro všechny celosezónní kurzy (akce jsou ve stavu Probíhá registrace).
  • Každá akce má jeden termín OD-DO v trvání sezóny.
  • Zaměstnanci, kteří mají naplánované splnění požadavku, jsou automaticky přihlášeni na tento termín.
  • Zaměstnancům, kteří jsou přihlášeni automaticky a mají školení povinné, je odeslána notifikace, v případě, že je nastaven text zprávy (Nastavení / Číselníky a nastavení / Vzdělávání / Vzdělávání - nastavení / E-mailové zprávy). Text zprávy z Nastavení je doplněn seznamem školení.
  • Zaměstnance může dodatečně přihlašovat, odhlašovat také nadřízený vedoucí resp. koordinátor.

Funkci pro naplánování celosezónních kurzů lze spouštět opakovaně v průběhu sezóny nebo zapnout naplánovanou úlohu, např. pokud se zavede nový požadavek na školení typu celosezónní, který je navázaný na nový Moodle kurz. Ke stávajícím požadavkům se duplicitní akce v sezóně nevytvoří. Dosud nepřihlášení zaměstnanci (nově přijati) se automaticky přihlásí k existujícím akcím.

Zveřejnění a zpřístupnění kurzu zaměstnancům

Celosezónní on-line kurzy nemají stavy: Připravuje se, Registrace ukončena, Čeká na realizaci ani Akce proběhla. Výchozím stavem je v tomto případě Probíhá registrace a po vytvoření akce je okamžitě přístupná pro zaměstnance na stránce Moje vzdělávání. Z této stránky může zaměstnanec přejít přímo do Moodle a kurz absolvovat.

Absolvování kurzu zaměstnancem a vyhodnocení účasti

V LMS Moodle mohou zaměstnanci kurz absolvovat (i opakovaně). Průběžně se automaticky sbírají výsledky z Moodle a úspěšné pokusy se ukládají k požadavkům zaměstnanců, což je zajišťováno naplánovanou úlohou.

Z výchozího stavu "Probíhá registrace" není možné se vrátit zpět, lze pouze přejít na "Akce ukončena". Tento stav nastaví koordinátor na konci sezóny tlačítkem Ukončit kurz v Moodle. Ukončením akce jsou odhlášeni z termínu zaměstnanci, kteří školení nesplnili, aby se mohli přihlásit příští sezónu.

U Moodle kurzů nebude probíhat hodnocení. Ukončenou akci je možné vrátit do předchozího stavu tlačítkem Zpřístupnit kurz v Moodle.


Jak hodnotíte článek?