Hromadné úpravy

Změníl(a) - Martina Dufková

V rámci kontroly zaměstnanců v měsíčním zpracování mezd je možné provádět hromadné úpravy, které se většinou týkají změn v osobní kartě zaměstnance a mají dopad na výpočet a zpracování mezd.

Co je možné hromadně upravit

 • Změnit zařazení do zpracování mezd
 • Změnit výpočet soc. pojištění
 • Změnit výpočet zdrav. pojištění
 • Doplatek pojištění hradí
 • Zadávání časové mzdy
 • Upravit výpočet náhrady za svátek
 • Upravit výpočet mzdy za přesčas
 • Upravit způsob distribuce lístku
 • Změnit způsob výplaty
 • Změnit účtovací předpis
 • Změnit mzdovou účetní
 • Změnit odborovou organizaci
 • Změnit mzdovou účtárnu
 • Nastavení nároku na stravenky
 • Způsob výpočtu odborového příspěvku
 • Pevná částka odborového příspěvku
 • Přepočet nároku na dovolenou
 • Opravný výpočet PHV (využití při změně nastavení započitatelnosti mzdové složky pro PHV)
 • Opravný výpočet DVZ (využití při změně nastavení započitatelnosti mzdové složky pro DVZ)
 • Přepočet hodin pro nárok na dovolenou (využití v případě změny započitatelnosti mzdové složky)
 • Nastavení prohlášení (využití při zpracování lednové mzdy, kdy ještě nemají zaměstnanci učiněné prohlášení poplatníka k dani, tato funkce nastaví všem prohlášení podle přechozího roku)

Jak na hromadné úpravy

 1. Z menu vyberte Mzdy / Měsíční zpracování.
 2. Na stránce pro měsíční zpracování mezd vyberte po levé straně záložku Kontrola zaměstnanců.
 3. V horní části obrazovky se zobrazí dlaždice (tzv. filtrační tlačítka). Doporučujeme zobrazit zaměstnance z filtračního tlačítka Všechny smlouvy.
 4. Zobrazí se seznam všech zaměstnanců společnosti, ve kterém označte zaměstnance, kterým je potřeba hromadná úprava provést. Pokud není označen žádný zaměstnanec, proběhne hromadná úprava automaticky u všech zaměstnanců.
 5. Nad seznamem zaměstnanců je umístěno tlačítko Hromadné úpravy, kde je potřeba z roletky vybrat požadovanou úpravu.
 6. Zobrazí se potvrzovací tabulka, kde je potřeba z roletky opět vybrat požadovanou změnu a vše potvrdit tlačítkem OK.
Při hromadných úpravách program kontroluje, zda pro všechny označené smlouvy lze požadovanou akci provést. Pokud tomu tak není, vypíše se protokol s neprovedenými změnami.


Jak hodnotíte článek?