Úvod do měsíčního zpracování

Změníl(a) - Martina Dufková

Stránka pro měsíční zpracování mezd je rozdělena do několika oddílů:

Lišta pro nastavení filtrů

Jelikož zpracování mezd probíhá pro konkrétní období, konkrétního zaměstnavatele a rozsah zpracování lze omezit pro konkrétní účtárnu nebo vybranou mzdovou účetní, je v horní části obrazovky umístěna lišta s filtry pro výběr výše uvedených parametrů. Po pravé straně lišty je ikona pro přepnutí do číselníků mezd.

Panely pro jednotlivé činnosti mzdové účetní

Měsíční zpracování zahrnuje několik pravidelných, logicky na sebe navazujících činností. Obrazovka měsíčního zpracování mezd obsahuje po levé straně panely, které těmito činnostmi mzdovou účetní provedou. Není ovšem nutné projít všechny kroky. Program kontroluje uzamknutí mezd v kroku Zpracování mezd, který je nezbytný pro měsíční uzávěrku a tím posunutí se na zpracování mezd v dalším měsíci.

Jednotlivé kroky v rámci měsíčního zpracování mezd:

Kontrola zaměstnanců - slouží ke kontrole jednotlivých smluv zaměstnanců.

Kontrola insolvence - slouží ke kontrole insolvenčních řízení u zaměstnance.

Zpracování podkladů - slouží pro kontrolu jednotlivých podkladů pro zpracování mzdy, a to jak z jiných využívaných modulů plusPortalu, tak externích nahrávaných souborů.

Zpracování mezd - slouží k sestavení, výpočtu a uzamknutí mezd.

Výplatní lístky - slouží k distribuci výplatních lístků uzamčených mezd.

Platby - slouží k sestavení jednotlivých plateb z mezd a pro přehled deponovaných plateb. Pokud dojde k přepočítání mezd, je nutné platby znovu sestavit, jelikož si drží původní hodnoty.

Zaúčtování - slouží k sestavení podkladů pro účetnictví.

Reporty - jde o pravidelné výstupy a hlášení z mezd, a to jak pro třetí strany, tak pro interní potřeby. Výstupy se mění podle měsíce zpracování (po ukončení čtvrtletí mohou být odlišné než v běžném měsíci). Je možné si sem přidat také jiné reporty, které jsou dostupné z menu volbami Mzdy / Ke stažení. Pokud zpracováváte mzdy pro více společností, jsou tyto přidané reporty za všechny společnosti souhrnně.

Uzávěrka zpracování - slouží k uzavření aktuálního období, případně k otevření předchozího období. Jediná kontrola, která zde probíhá, je počet mezd ke zpracování, které musí odpovídat uzamčeným mzdám. Při zpracování mezd pro více společností se uzavírá období kompletně za všechny společnosti.

Stránka pro práce v jednotlivých krocích zpracování mezd

Hlavní část obrazovky je věnována seznamu zaměstnanců nebo pracím, které se týkají daného kroku v rámci zpracování mezd. Nad seznamem jsou zobrazeny dlaždice (filtrační tlačítka), které signalizují stavy v daném kroku, případně upozorňují mzdovou účetní na dané skutečnosti.


Jak hodnotíte článek?