Zpětné opravy ve mzdě

Změníl(a) - Martina Dufková

V praxi může dojít k situaci, že bude potřeba opravit nějaký údaj v uzavřeném mzdovém období (např. opravy počtu dnů dovolené při dlouhodobé nemoci, která byla následně vyhodnocena jako pracovní úraz, při záměně dovolené a pracovní neschopnosti, opravy daňového zvýhodnění).

K řešení těchto situací slouží zpětné opravy, které umožňují opravovat dny a hodiny ve starých mzdách (nikoliv částky, ty se musí pořešit v aktuálním mzdovém období).

Počty dnů a hodin chybně zadané mzdové složky upravíte pomocí ikony na koci řádku s opravovanou mzdovou složkou (např. ponížíte, zrušíte).

Pomocí tlačítka Zpětná oprava, které se nachází v levém panelu na stránce s výpočtem mzdy za opravované období, je potřeba chybějící mzdovou složku vložit, případně upravené hodiny do mzdy "vrátit", aby byl v pořádku fond pracovní doby.

Příklad zadání zpětné opravy u zpětného uznání pracovního úrazu

V případě, že lékař rozhodne o uznání nemoci z povolání u nemoci, která započala v minulosti a od té doby jsou již zaměstnanci spočítané a uzavřené mzdy, je postup následující:

  1. U položky Náhrada mzdy - pracovní neschopnost ve mzdě za uzavřené mzdové období použijte ikonu mínus na konci řádku pro opravu/vynulování dnů a hodin.
  2. V levém panelu klikněte na možnost Zpětná oprava, vyberte složku mzdy Náhrada mzdy - pracovní úraz a doplňte hodnoty hodin a dnů podle původní složky Náhrady mzdy - pracovní neschopnost.
  3. Oprava pak ve mzdě bude vypadat takto:
Pokud má zpětná oprava vliv na počet dnů dovolené, je potřeba udělat přepočet nároku na dovolenou (např. Mzdy / Měsíční zpracování / záložka Kontrola zaměstnanců / hromadná akce Přepočet nároku na dovolenou u vybraného zaměstnance).


Jak hodnotíte článek?