Kdo je kdy přítomen

Zjištění, kdo je kdy přítomen, je užitečné při řadě příležitostí (např. vedoucí si může udržovat přehled o nepřítomnosti svých podřízených).

  1. Z menu vyberte Volno / Rozvržení volna.
  2. Nastavte si období, ve kterém potřebujete získat přehled o přítomnosti podřízených.
  3. V rámci filtrů si můžete určit zaměstnavatele, oddělení, tým, případně zaměstnance, jejichž nepřítomnost chcete sledovat. U těchto hodnot je zavedena perzistence (zapamatování si nastavených hodnot).
  4. V případě potřeby omezte pohled pouze na zaměstnance se zadanou nepřítomností (check-box Zobrazit pouze žadatele o volno).
V případě, že používáte také modul Pracovní cesty a Vzdělávání, zobrazují se v přehledu nepřítomností nejen plánovaná volna, ale také nepřítomnosti na pracovišti v důsledku pracovních cest nebo účasti na školení mimo pracoviště.
Potřebná oprávnění
Výčet podřízených, jejichž volno přehled zobrazuje, není dán organizační strukturou, ale nastavením pravomocí. Pokud zaměstnanci ve vedoucí pozici přidělíte přístupové právo Volno / Rozvržení volna, umožníte mu sledovat výskyt ostatních zaměstnanců, u kterých je potřeba v kartě zaměstnance ve vedoucí pozici nastavit potřebnou pravomoc. Zde u pravomoci Rozvržení volna zadejte, vůči kterým zaměstnancům může tuto pravomoc uplatnit. Tito zaměstnanci jsou pak zobrazování v přehledu.


Jak hodnotíte článek?