Zadání pracovní cesty za někoho

V praxi nastávají situace, kdy za zaměstnance předkládá žádost a vyúčtování pracovní cesty někdo jiný. Pokud potřebujete zadat pracovní cestu za někoho a máte přidělenou tuto pravomoc (viz článek o přidělování pravomocí), změňte jméno zaměstnance v kolonce Komu provést vyúčtování. Nabídne se Vám na výběr seznam zaměstnanců, u kterých máte pravomoc zadávat cesty. 

Potřebná oprávnění
Zadávat pracovní cestu za někoho je možné pouze tehdy, pokud je uživateli přiděleno příslušné oprávnění Pracovní cesty / Moje cesty / Zadat pracovní cestu za někoho. Dále musí mít na své kartě zaměstnance nastaveno u pravomoci Zadat pracovní cestu za někoho, vůči kterým zaměstnancům ji může uplatnit. Více o nastavení práv najdete v tomto článku.

Pracovní cestu dále zadáváte běžným způsobem viz článek jak zadat pracovní cestu.


Jak hodnotíte článek?