Výplatní lístky

Změníl(a) - Lucie Mácová

Po zpracování a uzamknutí mezd je možné vytvořit výplatní lístky.

Program podporuje tři způsoby distribuce výplatních lístků:

  • Tisknout (záložka Tištěné) - zde jsou k dispozici tlačítka: Tisknout vše, Tisknout vybrané nebo Stornovat.
  • Posílat na e-mail jako přílohu PDF s heslem (záložka Online) - tlačítka k dispozici: Odeslat na maily, Zrušit příznak "Odesláno" a Tisknout vybrané.
  • Zpřístupnit on-line v programu (záložka Na mail) - k dispozici jsou 2 tlačítka: Zpřístupnit a Znepřístupnit.

U zaměstnance se způsob distribuce lístku nastaví v jeho osobní kartě na záložce Zpracování mzdy v sekci Výplatní lístek. Způsoby lze kombinovat. Je možné také nastavit způsob distribuce hromadně a to v Menu / Mzdy / Měsíční zpracování mezd / Kontrola zaměstnanců / Hromadné úpravy / Upravit způsob distribuce lístků.

Posílat na e-mail jako přílohu PDF s heslem

Zaměstnanci, kteří mají přístup do plusPortalu, mají zadaný tzv. primární e-mail (většinou je to firemní e-mail, je uvedený v kartě zaměstnance, na stránce Přístup na portál). Další, např. soukromý e-mail, mohou mít zaměstnanci uložený v Kontaktech. Pokud se u zaměstnance na stránce Zpracování mezd zaškrtne způsob distribuce výplatního lístku Posílat na e-mail jako přílo​hu PDF s heslem, tak systém automaticky doplní e-mailovou adresu pro lístek podle primárního e-mailu, když neexistuje, tak vezme e-mail z kontaktů. Je možné zadat e-mail i ručně na kartě zaměstnance ve Zpracování mzdy / Výplatní lístek:

V Měsíční zpracování / Kontrola zaměstnanců lze údaj Mail pro lístek ze sloupce Zaměstnanec-nastavení pro mzdy zobrazit a zkontrolovat:

Jako heslo pro PDF lístek se automaticky použije rodné číslo bez lomítka.

Zpřístupnit on-line

Pokud bude mít zaměstnanec možnost prohlížet si výplatní lístek také on-line, tak při prvním přístupu k on-line lístku vygeneruje program nové heslo k výplatnímu lístku. Heslo je zasláno automaticky na primární e-mail zaměstnance. Zaměstnanec si může pomocí tohoto hesla výplatní lístky zobrazit a zároveň ihned heslo změnit. V případě změny hesla pro on-line lístek jsou také výplatní lístky odesílané na e-mail zaheslované nastaveným heslem.

Doporučujeme nastavit jako nové heslo buď rodné číslo nebo heslo, které používá uživatel pro přihlášení do plusPortalu.
Heslo může změnit uživatel i dodatečně. Pokud zapomene heslo, tak systém vygeneruje nové heslo a odešle na primární e-mail uživatele.

Na panelu měsíčního zpracování v sekci Výplatní lístek je přehled o jednotlivých způsobech distribuce. Tlačítkem Upravit je možné změnit způsob distribuce lístku v daném období pro konkrétního zaměstnance.

Pokud zpracováváme souběžné pracovně právní vztahy, tak na rozdíl od panelu Zpracování mezd, kde jsou vidět všechny smlouvy zaměstnance, je zde pro každého zaměstnance pouze jeden výplatní lístek. Tím se může počet řádků lišit – po najetí myší nad dlaždici Požadováno se vyčíslí počet zpracovávaných smluv.

Tlačítkem Typ lístku, které je dostupné na všech třech záložkách (Tištěné, Na mail a Online) je možné upravit definici vzhledu jednotlivých typů lístků. Nastavení je také dostupné v číselnících přes ozubené kolečko na stránce vpravo nahoře pod fotkou/účtem uživatele / Nastavení a číselníky - Mzdy / Nastavení výplatních lístků.

V současnosti je možné definovat a používat tři typy:

  • Lístky pro přílohu k mailu
  • Lístky pro vložení do obálky s okénkem pro adresu
  • Lístky pro diskrétní obálky s tlakovým lepením

Příklad nastavení:

Zaměstnanec si může svůj lístek prohlédnout a stáhnout v PDF verzi v menu Mzdy / Výplatní lístek on-line, pokud je již pro dané období zveřejněn mzdovou účtárnou:

Tl. Název lístku je vidět pouze u záložek Tištěné a Na mail. Tlačítkem je možné nastavit název souboru s výplatními lístky. V názvu souboru můžete použít zástupné znaky MM pro měsíc a YYYY nebo YY pro rok. Název souboru uvádějte s příponou, např. VL-YYYY-MM.pdf.

Pokud není název nastaven, tak se jako výchozí použije VyplatniListek.pdf.


Jak hodnotíte článek?