Verze 4.01.09 (vystavená 21.6.2022)

Opakované upozornění: Při aktualizaci na verzi 4.01.00 program zachová stávající nastavení přístupových práv k jednotlivým částem osobní karty, ale nepřidává některá nově zavedená přístupová práva. Proto je vhodné po aktualizaci zkontrolovat sady práv v oblasti nastavení přístupu k osobní kartě a případně je nastavit.
Upozorňujeme, že prohlížeč Internet Explorer již není plně podporován a aplikace plusPortal nemusí pracovat správně. Doporučujeme nasadit jiný prohlížeč např. Microsoft Edge.

Základní modul

 • Byla obnovena funkce pro nastavení alternativní domovské stránky. Uživatel si může ve svém osobním nastavení (ikonka přihlášeného vpravo nahoře, následně položka Osobní nastavení) zvolit alternativní domovskou stránku. Ta se mu pak zobrazí místo standardní domovské stránky po přihlášení a bude se na ni vracet při kliknutí na logo. Současně byla odstraněna možnost nastavovat domovskou stránku v rámci nastavení rozvržení aplikace (Nastavení / Číselníky a nastavení / Základní nastavení / Rozvržení aplikace).
 • Od verze 4.01.00 zákazník, který nevyužívá modul Volno nebo Docházku nebo Mzdy, ztratil možnost vygenerovat si rozvrhy. Generování je zajištěno:
  • na stránce Nastavení / Číselníky a nastavení / Pracovní cesty, kde byly zpřístupněny číselníky sekce Pracovní doba. Zákazník, který dosud neměl přístup k této sekci, je má zpřístupněny a může např. vyhodnocovat nárok na stravenky i na základě evidovaných pracovních cest.
  • i pokud nemá zákazník zakoupen modul Personalistika (využívá pouze tzv. jednoduchou personalistiku). Údaje týkající se pracovní doby si může zobrazit v detailu zjednodušené karty zaměstnance (Nastavení / Číselník zaměstnanců / záložka Pracovní poměr).
 • V seznamu Naplánované úlohy (volba Nastavení / Správa konfigurace / Naplánované úlohy) znovu přibyla volba Přidat úlohu / Vyhodnocování docházky. V sekci Docházky byly znovu obnoveny srozumitelné popisy. Úlohu Vyhodnocení docházky (saldo-terminál) lze nyní upravit (kliknutím na editační tlačítko "Upravit" nebo kliknutím kdekoli v řádku seznamu, podle způsobu nastavení u uživatele), aniž by docházelo k jejímu nežádoucímu rozdvojení.

Personalistika

 • Byly opraveny přístupy na stránky nebo odkazy v osobní kartě zaměstnance (Osobní informace / Osobní složka):
  • Karta Lékařské prohlídky – bylo opraveno zobrazení možností: "Vytisknout žádost", "Potvrdit lékařskou prohlídku" a "Upravit". Nyní se tyto možnosti již nezobrazují pod přístupovým právem "Osobní informace / Osobní složka / Lékařské prohlídky".
  • Karta Dovolená – přístup na stránku je nyní řízen přístupovým právem "Osobní informace / Osobní složka / Dovolená, nároky". Byla zrušena možnost editace záznamů a zobrazení tlačítka "Přepočet hodin pro nárok na dovolenou" pod tímto přístupovým právem.
  • Karta Týmy a skupiny – přístup na stránku se nyní řídí přístupovým právem "Osobní informace / Osobní složka / Týmy a skupiny".
  • Karta Bankovní účty – zobrazení subkarty Bankovní účty je dáno přístupovým právem "Osobní informace / Osobní složka / Personální údaje / Bankovní účty".
  • Karta Pracovní poměr – byla zrušena možnost editace záznamů pod přístupovým právem "Osobní informace / Osobní složka / Pracovní poměr". Byla vypnuta sekce Ukončení poměru pro zaměstnance v Osobní složce.
  • Karta Id. čip, ostraha – přístup na stránku je řízen přístupovým právem "Osobní informace / Osobní složka / Id. čip, ostraha".
 • V osobní kartě zaměstnance (Osobní informace / Osobní složka) na záložce Pracovní poměr:
  • bylo upraveno přepínání zobrazení kalendáře s rozložením směn v sekci Pracovní doba. Původně bylo zobrazení kalendáře pouze dočasné, a pokud se provedla další akce (např. posun v kalendáři na jiný měsíc), kalendář se skryl a bylo nutno znovu kliknout na "Zobrazit kalendář". Nově nastavený stav kalendáře drží, i když se provádí nějaké akce, dokud si jej uživatel neskryje.
  • byly doplněny datumy do sekcí Pracovní zařazení, Pracovní doba, Evidenční stav. Tyto datumy informují o tom, od kdy platí právě zobrazený stav v dané sekci (např. od kdy je platné právě aktuální pracovní zařazení).
 • Byly provedeny úpravy související s povinností odvádět sociální a zdravotní pojištění v nastavení typu pracovního poměru (Nastavení / Číselníky a nastavení / Personalistika /Typy pracovních poměrů):
  • u typu poměru v detailu pracovního poměru v záložce Nastavení osobní karty byla odstraněna vazba záložky Pojištění, důchody na záložku Zpracování mzdy. Při povolení/zakázání záložky Pojištění, důchody se povolí/zakážou všechny její podřízené volby.
  • byla upravena nastavení týkající se pojištění tak, aby byly v souladu údaje v seznamu Typy pracovních poměrů s údaji v detailu pracovního poměru v záložkách Nastavení osobní karty a Předvolby pro nástup.
  U pracovních smluv pro učně, které již vznikly, je skriptem povinnost odvádět sociální a zdravotní pojištění odejmuta.
 • V kartě zaměstnance pří výběru pracovní pozice došlo k opravě, aby bylo možné vybírat pozice v nabídce pracovních pozic. A to:
  • při přípravě návratu do stavu do evidenčního stavu (Karta zaměstnance / Pracovní poměr / sekce Evidenční stav / Připravit změnu);
  • při přípravě změny pracovního zařazení (Karta zaměstnance / Pracovní poměr / sekce Pracovní zařazení / Připravit změnu);
  • a dále u nástupu zaměstnance.
 • V kartě zaměstnance na záložce Smluvní dokumenty při volbě "Přidat dokument / Vytvořit dokument podle šablony" došlo k technologické úpravě. Tato úprava si vyžádala i přidání nového štítku {ODMENOVANIPLATIOD}.
 • Při založení nového pracovního místa (Organizace / Oddělení a místa – tlačítko "Vytvořit nové" pro založení nového místa) se ve výběru vzorové pozice již nenabízejí archivní položky.

Vzdělávání

 • Byla opravena chyba, kdy se ve stránce Moje vzdělávání (Vzdělávání / Moje vzdělávání) v sekci Volitelná školení nezobrazovaly schválené žádosti o mimořádné školení.

Volno

 • Byla opravena filtrace podle oddělení v kalendáři ve stránce pro schvalování volna (Volno / Schvalování volna / zobrazení kalendáře tlačítkem "Ukázat v kalendáři" / změna filtru dle oddělení). Stránka schvalování volna již správně reaguje na změnu filtru oddělení.

Docházka

 • Při kontrole přestávek mezi směnami se prioritně použije existující průchod/zdůvodnění v docházce před plánovaným začátkem/koncem směny. Začátek nebo konec směny se kontroluje v případě, že daný zaměstnanec nemá ve dni žádný záznam. Kontrola se provádí ve vyhodnocení docházky (Docházka / Vyhodnocení docházky / docházka konkrétního zaměstnance) a na stránce docházky zaměstnance (Docházka / Moje docházka).

Mzdy

 • Ve stránce Mzdy / Vystavit potvrzení došlo k úpravě, kdy nyní jsou již všechny typy potvrzení na dané stránce na samostatné právo. Jde tedy o práva: Potvrzení příjmů pro banky; Potvrzení příjmů pro dávky státní podpory; Potvrzení o zaměstnání; Potvrzení pro úřad práce; Potvrzení zaměstnavatele druhého z poplatníků pro uplatnění nároku na daňové zvýhodnění; Potvrzení o příjmech pro OSVČ; Potvrzení o zdanitelných příjmech a zálohách na daň; Potvrzení o srážkové dani; Potvrzení o výpočtu daně a daňovém zvýhodnění; Potvrzení o srážkách; Potvrzení o příjmech pro soud; Potvrzení o vyplacení odstupného. Uvedená práva jsou ve struktuře práv na cestě Mzdy / Vystavit potvrzení. Díky nim je následně možné nastavit pro určitého zaměstnance v určité roli přístup jen k některému typu potvrzení, tedy např. přístup personalistů pouze a jen k potvrzení o zaměstnání. Zákazníci, kteří chtějí, aby ve stránce Mzdy / Vystavit potvrzení fungovalo vše jako doposud, u daného práva musí označit práva pro všechny typy potvrzení.
 • Pro zvýšení uživatelské přívětivosti byly provedeny úpravy v nemocenských dávkách (Mzdy/Nemocenské dávky):
  • došlo k úpravě lokalizace sloupce "Neproplácet" tabulky dokladu. Nyní zobrazuje lokalizovaný výčtový typ Ano/Ne. Pro potřeby sledování neproplacených náhrad lze využít přehledový report Doklady o čerpání dávek NP (Mzdy / Přehledové reporty mezd), kde si lze do zobrazení přidat sloupec "Neproplácet". Pro sledování neproplacených náhrad lze následně vytvořit nové zobrazení s filtrem Neproplácet = "Ano". Z daného reportu se lze následně prokliknout do příslušného detailu nemocenské dávky.
  • byl přidán lokalizovaný sloupec "Exekuce" (Ano/Ne) a sloupec "Insolvence" (Ano/Ne) tabulky přílohy k žádosti. Dané sloupce lze vybrat do zobrazení v seznamu nemocenských dávek. Účetní tak má možnost sledovat případy NP s exekucemi či insolvencemi pro potřeby generování potvrzení o srážkách.
  • v detailu případu NP byl přidán do seznamu dokladů sloupec "Hod. svátků".
 • Byla provedena úprava nastavení prohlášení poplatníka pro ukončené pracovní poměry. Při reinstalaci se provede nastavení i pro pracovní poměry, které byly ukončeny již dříve.
 • Bylo upraveno potvrzení o srážkách (Mzdy / Vystavit potvrzení / Potvrzení o srážkách). Do potvrzení byla doplněna sekce, pokud má zaměstnanec nějaké srážky ze skupiny "srážky ze mzdy" (např. Výživné, Dlužné výživné, Insolvence - Srážka výkonu rozhodnutí (přednostní), Srážka výkonu rozhodnutí (nepřednostní), Pohledávky (přednostní), Pohledávky (nepřednostní)). Přibyly dva řádky s textem, ve kterých se uvádí, ve kterém období byla naposledy zpracovaná mzda, jaká je výše nezabavitelné částky a výše použité nezabavitelné částky.
 • U uživatelské volby Mzdy / Měsíční zpracování / sekce Výplatní lístky / záložka Tištěné bylo ošetřeno uživatelsky nesrozumitelné hlášení, pokud obsluha vybrala tisknout více výplatních lístků najednou a současně bylo zvoleno třídící kritérium (hledisko) Oddělení. Obsluha může vybírat třídění podle těchto dalších hledisek: Příjmení, jméno; Osobní číslo; Oddělení; Pobočka; Nákladové středisko. Jinou možností je třídící kritéria nevybírat, ale tisknout podle aktuálního zobrazení.
 • Bylo opraveno zobrazení nároků na dovolenou u nových nástupu v Kartě zaměstnance (Zaměstnanci / Personální evidence – výběr zaměstnance / záložka Dovolená). Pro opravu nároků dovolené u současných zaměstnanců je nutné provést vyřazení a zařazení do mezd.
 • Byla zavedena kontrola, která upozorní účetní na schválená avíza, které mohou být navazujícími případy NP. Při schválení avíza o zahájení případu NP dojde ke kontrole, jestli k dané pracovní smlouvě neexistuje případ NP stejného typu, který skončil první den před datem zahájení právě schváleného avíza. Pokud daná kontrola nalezne takový případ, tak zobrazí okno s upozorněním, že by mohlo jít o navazující případ. Pokud účetní vyhodnotí, že se skutečně jedná o navazující případ, tak může přímo jít do záložky Případy, otevřít daný případ a tam nastavit, že se jedná o navazující případ (nově editovatelný údaj "Okolnosti"). V detailu případu byla s ohledem na výše uvedené přidána možnost editace, zdali se nejedná o navazující případ. Daná volba je editovatelná pouze a jen za podmínky, kdy pro daný případ neexistuje doklad mimo aktuální mzdové období.


Jak hodnotíte článek?