Uzavření výkazu volna

Po uplynutí měsíce by si měl zaměstnanec zkontrolovat svůj výkaz volna. Zda má vše, co chtěl, zadáno a může výkaz uzavřít. Tím jej připraví pro předání do mzdové účtárny.

Upozornění: V některých společnostech mohou být odlišné zvyklosti a uzavření výkazů provádí nadřízený nebo mzdová účtárna.

Postup při uzavření výkazu volna

  1. Jděte na stránku Menu / Volno / Plánování volna.
  2. V řádku měsíce, který potřebujete uzavřít, klikněte na tlačítko Uzavřít (tlačítko pod názvem daného měsíce). Případné nevyřízené žádosti pro tento měsíc budou smazány a řádek se znepřístupní pro podávání dalších žádostí.
  3. Jestliže výkaz uzavřete omylem, můžete jej znovu otevřít (tlačítkem Otevřít), pokud si jej již nepřevzala mzdová účtárna.


Jak hodnotíte článek?