Přihlášení podřízených na školení

Změníl(a) 7 months ago - Ivana Hladká

Ve chvíli, kdy koordinátor vzdělávání zveřejní termíny vzdělávací akce, na kterou své podřízené hlásí vedoucí, přijde těmto vedoucím pracovníkům (těm, kteří mají pravomoc Dohled nad vzděláváním podřízených) e-mail s upozorněním na zveřejnění termínů.

Vedoucí pracovník přihlašuje podřízené výběrem z menu Vzdělávání / Přihlašování podřízených na školení.

V seznamu vzdělávacích akcí vidí nadřízený jen ty vzdělávací akce, ve kterých jsou jeho podřízení nominování jako účastníci (měli by se školení účastnit).

Přihlášení podřízených:

  1. U konkrétního školení klikněte na tlačítko Zobrazit vypsané termíny.
  2. Zvolte tlačítko Přihlášení.
  3. Jednotlivě nebo hromadně označte zaměstnance a zvolte tlačítko Přihlásit, nebo Přihlásit označené.
  4. Stejným způsobem postupujte i v případě odhlášení. Označte přihlášené zaměstnance (jednotlivě nebo hromadně) a zvolte Odhlásit, nebo Odhlásit označené.


Jak hodnotíte článek?