Přihlášení podřízených na školení

Ve chvíli, kdy koordinátor vzdělávání zveřejní termíny vzdělávací akce, na kterou své podřízené hlásí vedoucí, přijde těmto vedoucím pracovníkům (těm, kteří mají pravomoc Dohled nad vzděláváním podřízených) e-mail s upozorněním na zveřejnění termínů.

Vedoucí pracovník přihlašuje podřízené výběrem z menu Vzdělávání / Přihlašování podřízených na školení.

V seznamu vzdělávacích akcí vidí nadřízený jen ty vzdělávací akce, ve kterých jsou jeho podřízení nominování jako účastníci (měli by se školení účastnit).

Přihlášení podřízených:

  1. U konkrétního školení klikněte na tlačítko Zobrazit vypsané termíny.
  2. Zvolte tlačítko Přihlášení.
  3. Jednotlivě nebo hromadně označte zaměstnance a zvolte tlačítko Přihlásit, nebo Přihlásit označené.
  4. Stejným způsobem postupujte i v případě odhlášení. Označte přihlášené zaměstnance (jednotlivě nebo hromadně) a zvolte Odhlásit, nebo Odhlásit označené.


Jak hodnotíte článek?