Verze 4.01.03 (vystavená 05.05.2022)

Po stažení verze 4.01.00 se může stát, že se správně nenačte stránka (například Karta zaměstnance )! Je to způsobeno tím, že v mezipaměti webového prohlížeče zůstane uložena stará verze stránky. Pro vymazání mezipaměti a znovunačtení stránky stiskněte klávesovou zkratku Ctrl + F5. Poté by se již stránka měla zobrazit korektně.
U typů pracovních poměrů nebude možné založit dva stejné názvy a zkratky typů pracovních poměrů. Bude kontrolována duplicita. Je potřeba, před provedení upgradu na verzi 4.01.00, provést přejmenování těchto poměrů a odlišení (např. existují-li dva záznamy se shodným názvem a zkratkou, a to "Služební poměr" a "SLP" proveďte přejmenování na "Služební poměr I" se zkratkou "SLP1" a "Služební poměr II"se zkratkou "SLP2"). Pokud tak neučiníte, nebude možné provést upgrade na verzi 4.01.00 a upgrade databáze na nejnovější verzi.
Při aktualizaci na verzi 4.01.00 program zachová stávající nastavení přístupových práv k jednotlivým částem osobní karty, ale nepřidává některá nově zavedená přístupová práva. Proto je vhodné po aktualizaci zkontrolovat sady práv v oblasti nastavení přístupu k osobní kartě a případně je nastavit.
Opakované upozornění: po provedení aktualizace od verze 4.00.32 doporučujeme ověřit funkčnost SMTP serveru pomocí tlačítka "Test" na záložce Rozesílání emailu v konfiguraci portálu (Nastavení / Správa konfigurace). Ve verzi 4.00.32 byla do nastavení konfigurace portálu (Nastavení / Správa konfigurace) na záložku Rozesílání emailů přidána možnost nastavit konkrétní zabezpečení komunikace s mail serverem. Nápověda k nastavení je uvedena přímo u popisky "Šifrování". Výchozí hodnota šifrování je po aktualizaci nastavena na Automaticky. V některých případech bylo zjištěno, že mailový server poskytuje šifrování i na portu 25. V těchto případech však může docházet k chybě ověřování certifikátu. Zkontrolujte si proto, zdali jsou vaše emaily správně odesílané a pokud ne, zaškrtněte volbu neověřovat certifikát nebo změňte nastavení šifrování na Žádné.

Základní modul

 • Byl sjednocen seznam pro nastavení dlaždic na hlavní stránce (tlačítko "Upravit dlaždice") a ve stránce nastavení rozložení (Nastavení / Nastavení a číselníky / Základní nastavení / Rozvržení aplikace – tlačítko "Nastavit dlaždice"). Jako dlaždice lze přidat položky menu, číselníky a aktivní dlaždice.
 • U volby Nastavení / Číselníky a nastavení / Základní nastavení / Check-listy došlo k omezení nabídky u pole "Místo použití check-listu". Výčet obsahuje jen ta místa, kde se check-listy skutečně využívají.
 • U zaměstnavatele je již možné nastavit, že má pobočky (Nastavení / Číselníky a nastavení / Základní nastavení / Zaměstnavatel – detail zaměstnavatele – sekce Sídlo – položka "Pobočky").
 • V umístění pracovního místa (Organizace / Oddělení a místa / Místa / tlačítko "Vytvořit nové") se v položce "Pobočka" nabízejí pouze pobočky (nikoli sídla společností).
 • Opět je možné do jednoduché personalistiky importovat data o zaměstnancích pomocí datové pumpy z jiných systémů nebo importovat data z XLS tabulky v menu Nastavení / Číselník zaměstnanců / tlačítko "Import dat / Nahrání zaměstnanců").

Personalistika

 • Ve stránce pro přidání dalšího pracovního poměru (Zaměstnanci / Personální evidence / Nová karta / Další pracovní poměr) bylo opraveno našeptávání v rozbalovacím seznamu.
 • Na kartě zaměstnance (Zaměstnanci / Personální evidence – karta zaměstnance) se již správně zobrazuje údaj o liniovém manažeru.

Docházka

 • Na stránce Vyhodnocení docházky (Docházka / Vyhodnocení docházky) došlo k úpravě barevného značení u docházek s vyrovnanými chybějícími hodinami do fondu. Docházky jsou po dorovnání měsíčního fondu nyní označeny zelenou barvou a v bloku Docházky připravené ke schválení je lze schvalovat hromadně.
 • Byla opravena chyba, které se objevila v předchozí verzi. Týká se započítávání denních přírůstků hodin při týdenní a měsíční kontrole fondu ve vyhodnocení docházky.

Mzdy

 • Provedené úpravy v ELDP:
  • ve stránce ELDP (Mzdy / ELDP) se zobrazují jen ty ELDP, u kterých účetní nastavila příznak "Zpřístupněno zaměstnanci od".
  • byly upraveny celkové součtové hodnoty v sekci ELDP ročního zpracování mezd (Mzdy / Roční zpracování – sekce ELDP). Hodnotě filtračního tlačítka (dlaždici) "Celkem" odpovídá součet ostatních tlačítek. Počet řádků seznamu pro filtr "Celkem" odpovídá počtu uvedenému u této dlaždice.
 • Pokud není zadán stát výkonu práce u dohod, je potřeba jej v přihlášce na ČSSZ (karta zaměstnance / záložka Pojištění, důchody / sekce Hlášení změn OSSZ nebo Mzdy / Hlášení změn SSZ) doplnit, aby bylo možno přihlášku odeslat. Při editaci přihlášky, pokud není stát uveden, je předvyplněna Česká republika. Ve většině případů tak stačí přihlášku otevřít pro editaci, zkontrolovat a uložit.
 • Byl zvýšen časový limit (timeout) pro přepočet externích položek do mezd při nahrávání souborů s externími položkami (Mzdy / Měsíční zpracování – sekce Zpracování podkladů). Časový limit je zvýšen z 5 minut na 30 minut.


Jak hodnotíte článek?