Zjištění aktuálního zůstatku dovolené

Některé složky volna (např. dovolená, „Sick Day“) jsou nárokové a zaměstnanec má k dispozici informaci o aktuálním zůstatku. Ten se mu zobrazuje ve spodní části obrazovky pro plánování volna (Volno / Plánování volna). Na stránce Plánování volna má zaměstnanec k dispozici přehled o svých nárocích na volno pro sledované složky – tabulka ve spodní části obrazovky nazvaná Nároky na volno.

Aktuální zůstatek daného druhu volna je ponížen o žádosti, které jsou plánovány v budoucnu. Jejich výše je uvedena v závorce.

U ostatních nároků na volno (např. Sick Day) se aktuální zůstatek standardně zobrazuje po ukončení zkušební doby. V opačném případě je uvedena nula. Zůstatek pro příští rok je uveden poté, co jsou v systému v aktuálním roce vygenerovány nároky na další rok (např. 1. 12.2022 byly vygenerovány nároky pro rok 2023).

V případě evidence docházky a zpracování mezd v plusPortalu má tyto informace i na dalších stránkách.


Jak hodnotíte článek?