Rozepsání hodin navíc na přesčasy a proplácení přesčasů

Změníl(a) - Martina Dufková

Postup rozepsání hodin navíc na přesčasy

Pomocí odkazu Co s nimi?
 1. V okně pro vyhodnocení docházky u údaje Hodiny navíc klikněte na odkaz Co s nimi?
 2. V zobrazeném okně zvolte, kolik hodin chcete rozepsat na přesčasy. Nabízí se maximální počet hodin, který lze rozepsat, ale hodnotu je možné upravit.
 3. Stiskněte tlačítko Rozepsat na přesčasy. Systém pak od začátku měsíce najde volná místa a sám rozepíše přesčasy do jednotlivých dní, tak aby přesčasy vznikly.
Funkce pro rozpis přesčasů je dostupná, pokud je v pravidlech pro vyhodnocení docházky nastavena kontrola plnění fondu s periodou "měsíční" (údaj Plnění fondu kontrolovat = "měsíčně").
Zdůvodnění hodin navíc v okně ovladače
 1. V kalendáři na stránce pro vyhodnocení docházky klikněte na den, kdy si přejete zdůvodňovat hodiny navíc. Potřebujete-li to provádět pro více dní, označte tyto dny „přetažením“ myší (při současném stisknutí levého tlačítka - tzv. "metoda táhni a pusť").
 2. Jakmile pustíte tlačítko myši nebo rozkliknete den, zvolte v okně ovladače volbu Zdůvodnit přesčas.
 3. V okně pro zdůvodnění zadejte odpovídající důvod práce navíc (např. "přesčas"). Můžete zdůvodnit jen část hodin. Zatržením check-boxu Zdůvodnit pouze část hodin se zobrazí pole pro zadání časového intervalu. To lze však pouze u jednoho konkrétního dne, nikoli pro více dní najednou.
U konkrétního dne ve sloupci Navíc lze provádět zdůvodnění hodin navíc rozliknutím černého obdélníku. Zobrazí se stejná obrazovka jako při zdůvodnění přes ovladač.
Přesčasové hodiny lze v následujících měsících proplatit nebo za ně čerpat náhradní volno.

Znázornění rozepsaných hodin na přesčasy

V kalendáři po rozepsání na přesčasy budou hodiny navíc znázorněny následovně:

Hodiny navíc se poníží o počet hodin rozepsaných na přesčasy a ty se převedou do hodin přesčasů k čerpání nebo proplacení.

Takto rozepsané přesčasy se automaticky neproplácí ve mzdě. Je možné za ně čerpat náhradní volno nebo přejete-li si je proplatit, použijte tlačítko Proplatit (postup viz níže).

Proplacené hodiny včetně příplatků se objeví v položce pro proplacení přesčasů a ty se přenesou do mezd.

Pokud je neproplatíte, systém je bude nabízet k proplacení v dalších měsících, dokud neuplyne zákonná lhůta pro čerpání náhradního volna. Zákonnou lhůtu lze prodloužit (viz níže Postup při proplácení přesčasů). Pokud upozornění na končící lhůtu ignorujete, program příplatek za přesčas vyplatí.

Zrušení zdůvodnění přesčasů

Zdůvodnění přesčasů lze zrušit pomocí volby Zrušit v okně ovladače:

 1. V kalendáři na stránce pro vyhodnocení docházky klikněte na den, kdy si přejete zrušit zdůvodnění přesčasů (může jich být i více).
 2. Jakmile pustíte tlačítko myši nebo rozkliknete den, zvolte v okně ovladače volbu Zrušit.
 3. V nabídce toho, co je možné rušit, zvolte Zrušit zdůvodnění.
U konkrétního dne, u kterého je ve sloupci Navíc provedeno zdůvodnění hodin navíc, lze pro jeho zrušení použít křížek. Zobrazí se potvrzovací okno s dotazem, zda opravdu chcete zdůvodnění zrušit. Po potvrzení tlačítkem Odstranit se zdůvodnění zruší.

Postup při proplacení přesčasů

Zdůvodněné hodiny za přesčas nejsou automaticky přeneseny do mzdy. Aby se tak stalo, je třeba rozhodnout, kolik hodin má být proplaceno.

 1. Spusťte stránku pro vyhodnocení docházky.
 2. V okně pro vyhodnocení docházky u údaje "Hodiny přesčas k čerpání nebo proplacení" klikněte na tlačítko Proplatit.
 3. Zobrazí se tabulka s rekapitulací všech přesčasových hodin, které zaměstnance v minulosti odpracoval a zatím čekají na proplacení nebo na čerpání náhradního volna. V zobrazeném okně můžete označit, které přesčasy mají být proplaceny. U označených záznamů se předvyplní maximální počet hodin, které lze proplatit. Počet hodin je možné upravit. Měnit můžete také lhůtu pro vyřízení (pro proplacení).
 4. Zadané hodiny pro proplacení potvrďte tlačítkem Proplatit označené přesčasy.

Zrušení proplacení přesčasů

 1. Spusťte stránku pro vyhodnocení docházky.
 2. V okně pro vyhodnocení docházky u údaje "Hodiny přesčas k čerpání nebo proplacení" klikněte na tlačítko Proplatit.
 3. V zobrazeném okně pro proplacení přesčasových hodin pomocí křížku zrušte proplacení. Pomocí tlačítka Zavřít okno zavřete.
Potřebná oprávnění
Stránka pro vyhodnocení docházky je vedoucím dostupná pouze tehdy, pokud je roli vedoucího přiděleno oprávnění Docházka / Vyhodnocení docházky. Úpravy na stránce jsou podmíněny právem Docházka / Vyhodnocení docházky / Povolit úpravy docházky. Pro zaměstnance je stránka pro vyhodnocení zpřístupněna, pokud je roli zaměstnance přiděleno oprávnění Docházka / Moje docházka. Úpravy na stránce jsou podmíněny právem Docházka / Moje docházka / Povolit úpravy docházky.
Upozornění na situaci: zaměstnanec má v osobní složce v pravidlech přesčasů nastaveno 8 hod./týdně, max 150 hod./rok, ale v docházce se zobrazuje hláška o přečerpání přesčasových hodin. Tato situace nastává ve chvíli, kdy byla docházka již založená (otevřená), a poté se na osobní kartě nastavil limit přesčasů. Docházka, která byla už dříve (kdykoliv) otevřená, automaticky neaktualizuje nastavení z osobní karty a řídí se nastavením, které měla osobní karta při vzniku docházky. Situaci můžete vyřešit tak, že v docházce, kde máte hlášení o limitu přesčasů, zrušíte proplacení přesčasů a celou docházku smažete pomocí "křížku" na stránce pro vyhodnocení docházky. Poté, při novém otevření docházky, už bude nastavený limit z osobní karty v docházce viditelný. Po výmazu zůstanou v docházce uložené časy a zdůvodnění z modulu Volno. Ručně zapsaná zdůvodnění se smažou.


Jak hodnotíte článek?