Sestavení provozu pro nerovnoměrné rozvržení doby

Změníl(a) - Martina Dufková

Provoz pro nerovnoměrné rozvržení doby se zakládá a udržuje v rámci číselníku Provozy s nepravidelnou dobou, který je je dostupný v hlavním menu volbou položek Nastavení / Číselníky a nastavení / Volno nebo Docházka nebo Mzdy podle toho, který modul používáte. Na stránce číselníků pro daný modul pak vyhledejte oddíl Pracovní doba a použijte odkaz Provozy s nepravidelnou dobou.

 Založení nového provozu:

  1. Pomocí horního tlačítka s ikonou „+“ založíte nový provoz.
  2. Nadefinujte název provozu, případně i název oddělení (nepovinné).
  3. Určete počet týdnů pro sledované období. Prakticky se sledované období používá pouze pro vyhodnocení posledních 4 sloupců zobrazených v číselníku Nepravidelné rozvržení směn, a to po zadání počátečního data sledovaného období.
  4. Přidejte zaměstnance, kteří budou spadat do tohoto provozu. Nabízí se všichni zaměstnanci s přiděleným rozvrhem směn, který je označený jako nerovnoměrný. Seznam může být omezený na zadané oddělení.
V případě využívání modulu Personalistika lze zaměstnance přiřadit do provozu přímo z osobní karty, na záložce Pracovní poměr, sekce Pracovní doba. Viz Přidělení nerovnoměrné doby zaměstnanci.
  1. Určete směny, které se budou moci používat pro plánování rozvrhů v rámci tohoto provozu.
  2. Vše potvrďte tlačítkem OK.


Jak hodnotíte článek?