Dotace na stravování

Změníl(a) - Lucie Mácová

Vyhodnocení odebrané stravy

Jedná se o stěžejní funkci modulu, s jejíž pomocí se vyhodnocuje odebraná strava a připravují se podklady pro mzdy.

Dotace na stravování je důležité sestavovat až je ukončená/uzavřená docházka za konkrétní měsíc (tedy začátkem následujícího měsíce).

V nastavení stravování existují dva způsoby sestavení dotací:

  • Dle skutečnosti (využívá se ojediněle) - odběr jídla se odečítá z terminálů. U tohoto způsobu je třeba mít pouze 1 kategorii jídla. Vydané jídlo má vliv na dotace a proto je k dispozici tlačítko Odběry jídel (u způsobu sestavení dotací Z objednávek toto tlačítko není), aby bylo možné zkontrolovat, že zaměstnanec jídlo v určitý den skutečně odebral.

Pod tlačítkem Odběry jídla umístěném nahoře jsou vidět odběry celkem za všechny zaměstnance a je možné vybráním z roletky přidat jakéhokoli zaměstnance. Odběry jídel na řádku u jednotlivých zaměstnanců znamenají odběr jídla za den u konkrétního zaměstnance v dané kategorii jídla.

  • Z objednávek (využívá se nejčastěji) - výchozí obrazovka je prázdná, je nutné zvolit tlačítko Sestavení dotací pro stravování a následně se spočítají dotace z objednávek. Na stránce bude tolik řádků, kolik je založených kategorií jídel. V případě tohoto nastavení nemá vydání jídla na dotace vůbec žádný vliv, protože se sráží vždy objednané jídlo a ne jídlo vydané. V praxi to znamená, že pokud si zaměstnanec objednal jídlo, ať už si ho odebral nebo ne, tak se mu toto jídlo automaticky promítne do dotací a následně se mu strhne i ze mzdy.

Tento způsob využívá právě webovou aplikaci Objednávkový portál.

Dotaci je možné čerpat pouze na jedno jídlo denně.

Na začátku spustíte pro zvolené měsíční období funkci pro Sestavení dotací na stravování. Program projde objednávky, docházku zaměstnance a sestaví denní rozpis pro každého zaměstnance, kde pro každou cenovou kategorii jídla uvede:

Z uvedeného detailu se pak sumarizuje seznam Přehled dotací na stravování, uvedený na prvním obrázku tohoto článku a jednotlivé záznamy přehledu mapuje na příslušné mzdové složky.

Detail je dostupný z přehledu pomocí tlačítka Po dnech - poskytuje podrobnější informace o stravování konkrétního zaměstnance v jednotlivých dnech pro jednu vybranou kategorii.

V detailu po dnech lze pomocí tlačítka Upravit počty uznaných dotací ručně měnit.

Pokud upravíte dotaci ručně a pak dáte opět Sestavit dotaci na stravování, tím se ruční úpravy zruší a je proto nutné změny zadat znovu.
Přenos do mezd

Před předáním do mezd je třeba jednotlivé záznamy uzavřít:

K tomu využijete hromadné označení záznamů a tlačítko Uzavřít období. Uzavření je možné následně i zrušit.

Při uzavírání období a označení všech záznamů program uzavře jen záznamy na jedné stránce tedy max. 300 záznamů. Proto u společností s více než 300 záznamy se musí uzavírat po jednotlivých stránkách.

Tlačítkem Přenos do mezd se připravené podklady po složkách mzdy přenesou do souboru Externí zdroje mezd (Načteno ze souborů), odkud se pak při sestavení mzdy dostanou do mzdy zaměstnance.

Vzhled stránky

Na stránce najdete kromě výše uvedených tlačítek i tyto důležité sloupce:

Stav zpracování má 2 fáze: Sestaveno - jakmile je uzavřená docházka za měsíc, po sestavení dotací na stravování a poté Uzavřeno - jakmile se období uzavře.

Počet odběrů ukazuje počet objednaných jídel za období - pokud si zaměstnanec objednal jedno jídlo, je vidět hodnota 1; kdyby si neobjednal, byla by vidět hodnota 0.

Počet dotací se generuje z docházky - pokud byl zaměstnanec v práci, má nárok na dotaci. Nulová hodnota je v tomto sloupci vidět, pokud není za konkrétní den ještě uzavřená docházka nebo nebyl zaměstnanec v práci.

Počet uznaných dotací zobrazuje počet přítomností v práci.

Cena stravy je celková cena stravy za měsíc bez odečtené dotace.

Dotace na stravu vyčísluje cenu dotace celkem za měsíc.

Srážka za stravu je cena jídla za měsíc ponížená o odečtenou dotaci, tedy kolik skutečně zaměstnanec zaplatí a tato částka mu jde do mzdy tj. strhne se mu z čisté mzdy.


Jak hodnotíte článek?