Úvod do docházky

K čemu lze využít Docházku

Hlavním účelem Docházky je každoměsíční zpracování a vyhodnocení docházky zaměstnanců. Cílem zpracování je jednak připravit podklady pro zpracování mezd a jednak dostát požadavku legislativy na vedení evidence pracovní doby.

Vedle toho modul poskytuje několik doplňkových funkcí, jako je okamžitý přehled přítomných a nepřítomných zaměstnanců a řízení přístupů – kdo má či nemá povolen přístup do různých prostorů.

Co ještě nabízí

Kontrolu plnění fondu pracovní doby. Zjištění, jak byl nebo nebyl zaměstnanec přítomen na pracovišti a v jakých časech. Tedy kompletní sledování a vyhodnocení docházky, včetně přestávek a příplatků. Své využití v evidenci pracovních operací jako jsou příchody, odchody a další typy operací související s pracovními procesy nabízejí docházkové terminály. V případě, že provozujete také moduly Volno a Pracovní cesty, propisují se do docházky nepřítomnosti na pracovišti v důsledku pracovních cest nebo čerpaného volna. Při objednávání jídel v objednávkovém stravovacím systému je upozornění o objednání jídla promítnuto do docházky ve dnech, kdy je zaměstnanec nepřítomen.

Užitečný může být i výpočet stravenek na základě zadaných nároků a jejich převod do mezd.

Vyhodnocování docházky se v praxi zajišťuje různě:

  • docházku kontroluje a doplňuje sám zaměstnanec, postupuje vedoucímu, ten mzdové účtárně;
  • docházku podřízených kontroluje, doplňuje a schvaluje vedoucí, postupuje mzdové účtárně;
  • docházku určeným zaměstnancům vyhodnocuje pověřený asistent a předkládá ke schválení stanovenému nadřízenému.

Kdo ji využije:

  • zaměstnanec pro kontrolu, případné doplnění své docházky a pro vykázání práce na zakázce;
  • vedoucí pro kontrolu, doplnění, vyhodnocení a schválení docházky svých podřízených (této problematice se věnujeme podrobněji zde);
  • mzdová účetní pro přenos podkladů z docházky do mezd.


Jak hodnotíte článek?